Έρχονται οι άδειες του ηλεκτρονικού τζόγου – Νέα παιχνίδια στην αγορά

Έρχονται οι άδειες του ηλεκτρονικού τζόγου – Νέα παιχνίδια στην αγορά
Την ξεκάθαρη απάντηση ότι ο ΟΠΑΠ δεν έχει, ούτε είχε ποτέ, αποκλειστικά δικαιώματα για τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα στο διαδίκτυο δίνει  το υπουργείο Οικονομικών σε Επιστολή του με ημερομηνία 11/8/2016 που απαντά σε σχετικά ερωτήματα της Κομισιόν, δίνοντας το στίγμα του νέου νόμου που ετοιμάζεται ο οποίος θα αλλάζει τόσο την αδειοδοτική διαδικασία όσο και καθορισμό τα νέων παιχνιδιών που θα ανοίξουν στην αγορά.

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Πρόκειται για την πρώτη φορά που επισήμως και χωρίς ήξεις αφήξεις η ελληνική Πολιτεία τοποθετείται ξεκάθαρα σε ένα θέμα που τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημιουργήσει μια γκρίζα ζώνη στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, όπου συνυπάρχει ένα κατά τον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και 24 προσωρινές άδειες με δεκάδες εταιρείες που λειτουργούν με έδρα το εξωτερικό. Η ασάφεια γύρω από το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ έχει φρενάρει εδώ και χρόνια τη μόνιμη αδειοδότηση, ενώ το 2013 το τότε υπουργείο Οικονομικών, είχε αποπειραθεί, να αναγνωρίσει νομοθετικά το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ, κάτι που τελευταία στιγμή δεν έγινε λόγω της άμεσης και σφοδρής αντίδρασης της Κομισιόν. Η σημερινή ξεκάθαρη θέση του υπουργείου ανοίγει το δρόμο για μια μόνιμη αδειοδότηση στο διαδίκτυο τόσο σε παιχνίδια τυχαίων αριθμών (RNG) όσο και στο αθλητικό στοίχημα, αυξάνοντας την αξία των νέων αδειών και το πιθανό ενδιαφέρον εταιρειών του κλάδου από όλον τον κόσμο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το υπουργείο στηρίζει τη θέση του σε αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο ΟΠΑΠ και πριν την ισχύ του 4002/2011 ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων. Κι αυτό γιατί από τον ίδιο τον Κανονισμό λειτουργίας του ΟΠΑΠ είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου. Αυτό εξάλλου αναφέρεται και στις αποφάσεις με αριθμούς 10586/2011 και 10587/2-1 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) οι οποίες είχαν εκδοθεί μετά από σχετικές δίκες που έκαναν πράκτορες του ΟΠΑΠ κινούμενοι κατά εταιρειών στοιχημάτων (από τις 24 προσωρινά αδειοδοτημένες), σχετικά με το δικαίωμά τους να διαφημίζονται. Στις δίκες αυτές είχε παρέμβει ως διάδικος και ο ΟΠΑΠ ΑΕ με αποτέλεσμα η απόφαση να δεσμεύει και την ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, όπως επαναλαμβάνεται στην Επιστολή του υπουργείο οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρουν:

«Σε κάθε όμως περίπτωση η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου και πρόκειται να ασκηθεί μέσω ειδικά αδειοδοτημένων παρόχων και δεν έχει παραχωρηθεί στον ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως οι αιτούντες αβάσιμα ισχυρίζονται. Ανεξαρτήτως όμως της ως άνω νομοθετικής ρύθμισης των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων ο κυρίως παρεμβαίνων ΟΠΑΠ ΑΕ, και πριν την ισχύ του παραπάνω νόμου, ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής και των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων καθόσον από τον ίδιο τον Κανονισμό λειτουργίας της είχε ρητά εξαιρεθεί η εφαρμογή αυτού επί των παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου (άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού Οργάνωσης λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ-ΦΕΚ 390/14-3-2011). Ως εκ τούτου τόσο οι αιτούντες όσο και η κύρια παρεμβαίνουσα (ΟΠΑΠ ΑΕ) δεν νομιμοποιούνται να στρέφονται κατά της καθ’ ής για τυχόν παραβάσεις του ανωτέρω νόμου (4002/20011) αναφορικά με τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου και συνακόλουθα τη διαφήμιση αυτών, καθόσον το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Σύμφωνα με την Επιστολή το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2002/2011 για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 25,28 έως και 33 και 45 έως και 52 του ν. 4002/2011 που αφορούν στο φορέα και τη διαδικασία χορήγησης αδειών των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στις προϋποθέσεις και στους όρους αδειοδότησης, στα παίγνια που θα αδειοδοτηθούν, στις υποχρεώσεις των κατόχων άδειας, θα αυξήσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στις υποχρεώσεις τρίτων εμπλεκομένων προσώπων (όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πιστωτικά ιδρύματα πληρωμών), στα στοιχεία των παικτών, στα ποσά που οφείλουν να καταβάλουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε σειρά απαγορεύσεων και στα αντίστοιχα πρόστιμα.

Οι υπό επεξεργασία διατάξεις θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο μέχρι τις 30/9/2016, - ημερομηνία που έχει μετακινηθεί ήδη για τις αρχές Οκτώβρη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι διατάξεις θα ψηφιστούν στη Βουλή.

Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής παιγνίων, σημειώνεται στην επιστολή, ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο δύναται ή να το ασκήσει ή να το παραχωρήσει με κάποιους όρους. Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ασκώντας το δικαίωμά του έχει παραχωρήσει άδειες Καζίνο, το δικαίωμα εγκατάστασης 35.000 παιγνιομηχανημάτων vlt’sκαι 13 παιχνίδια επίγεια (και μέσω των πρακτορείων και διαδικτυακά) στην ΟΠΑΠ ΑΕ, τα Λαχεία, το Ξυστό και το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα σε θυγατρικές της ΟΠΑΠ ΑΕ και 24 προσωρινές διαδικτυακές άδειες διεξαγωγής στοιχημάτων.

Επίσης διευκρίνισε ότι –προφανώς-δεν πρόκειται να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη του 2013 για την τροποποίηση των παραγράφων 3,5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 (με υπουργό Οικονομικών τον κ. Γ. Στουρνάρα που προσπάθησε να αναγνωρίσει στον ΟΠΑΠ αποκλειστικό δικαίωμα στο διαδίκτυο και να ανοίξει σε αδειοδότηση μόνο τα casinogamesκαι το livepoker).

Παράλληλα εξετάζεται ο Κανονισμός διεξαγωγής των παιγνίων που θα αδειοδοτηθούν από την ΕΕΕΠ που είτε θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή θα υιοθετηθεί ο κανονισμός άλλης χώρας της ΕΕ όπου έχει ήδη αξιολογηθεί και ελεγχθεί ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία. Ο κανονισμός θα κοινοποιηθεί ως τις 30/10/2016.

Πηγή: Από την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας με πολύ παρασκήνιο και πλούσιες προσφορές.