Το επενδυτικό σχέδιο πολυεθνικής τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα

Το επενδυτικό σχέδιο πολυεθνικής τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα
Μόνο φειδωλή σε στοιχεία δεν ήταν η διοίκηση της Intralot κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στο πλαίσιο της οποίας παρουσίασε το όραμα της "νέας” Intralot για τα επόμενα χρόνια, με κύριο στόχο την επίτευξη ανάπτυξης μέσω μίας ευέλικτης εταιρικής δομής για τη δημιουργία υψηλών ταμειακών ροών.

Τον τελευταίο ένα περίπου χρόνο, η ελληνική πολυεθνική στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών έχει ξεκινήσει τη μετάβασή της σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, ύστερα από μια εκτεταμένη αλλαγή της οργανωτικής της δομής που προηγήθηκε. Ο Αντώνης Κεραστάρης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, έκανε λόγο για μια "πιο ευέλικτη, ελαφρύτερη και με μικρότερο balance sheet εταιρεία”. Εξηγώντας, τόνισε πως η Intralot είναι μια εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες και operations και, κατά συνέπεια, ο προσανατολισμός έχει πλέον δοθεί στο να μετασχηματιστεί η Intralot σε μια εταιρεία με πολύ πιο μικρό συνολικό δανεισμός, μια εταιρεία που να "εργάζεται” λιγότερο για τους τόκους των δανείων της και να επενδύσει πολύ περισσότερο στα νέα προϊόντα, στις λειτουργίες και στην κερδοφορία της.

Για να το πετύχει αυτό, απαιτούνται καινοτόμες λύσεις προς μια νέα εμπειρία του πελάτη, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατώνκαι να αξιοποιηθούν οι νέες τάσεις στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών και στα δίκτυα διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα έχουν συγκεκριμένα M&A transactions (όπως στην Ιταλία, στο Περού, στη Βουλγαρία και αλλού), ώστε να σηματοδοτηθεί η έναρξη μιας ευρύτερης στρατηγικής εξαγορών και συγχωνεύσεων της, βασιζόμενη στη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες με ισχυρούς τοπικούς εταίρους.

Με το νέο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (betting, lottery, interactive) και αυτές τις συμφωνίες, η Intralot σχεδιάζει τη διασφάλιση της αύξησης του EBITDA, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και την ταχεία μείωση του δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA (απομόχλευση).

Ο κ. Κεραστάρης στην εκτενή παρουσίαση του έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο deleverage και το refinancing που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί. "Λόγω της ελληνικής ταυτότητας, είμαστε αναγκασμένοι να επωμιζόμαστε ένα 8% κόστος δανεισμού, το οποίο κάνει πολύ δύσκολη τη λειτουργία μιας εταιρείας με ένα καθαρό χρέος της τάξης του μισού δισ.ευρώ. Άρα είναι για εμάς σημαντικό και να είμαστε λιγότερο δανεισμένοι και κυρίως να είμαστε καλύτερα χρηματοδοτούμενοι”, ανέφερε ο επικεφαλής της εισηγμένης. Προτεραιότητα αποτελούν οι ταμειακές ροές "καθώς εταιρεία αποτελεσματική για τη δική μας ατζέντα δεν είναι μια εταιρεία που έχει πολύ υψηλούς τζίρους ή πολύ υψηλή λειτουργική κερδοφορία, αλλά μια εταιρεία που στο τέλος της ημέρας δημιουργεί καθαρές ταμειακές ροές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μάνατζμεντ του ομίλου έχει θέσει ως στόχο, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις, τα επίπεδα δανεισμού της Intralot να υποχωρήσουν κάτω από δύο φορές το EBITDA. Σημειώνεται πως στο τέλος του περασμένου Μαρτίου, ο καθαρός δανεισμός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 483,3 εκατ. ευρώ.

"Ο στόχος αυτός θα ενδυναμώσει τον όμιλο, καθώς οι παγκόσμιοι ανταγωνιστές μας, όπως η Scientific Games και η IGT, είναι δανεισμένοι 5 και 6 φορές το EBITDA τους. Θα γίνουμε μια πιο ευέλικτη εταιρεία, πολύ πιο έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Αυτό θα το πράξουμε με ένα παγκόσμιο προϊόν, με τοπικούς συνεργάτες και κυρίως με το να κάνουμε τα πράγματα με καλύτερο τρόπο και πιο αποδοτικό τρόπο”, κατέληξε.

Σήμερα η Intralot αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών. Διαθέτει παρουσία σε 33 χώρες, διαθέτει 76 συμβόλαια και απασχολεί πάνω από 5.000 εργαζομένους, εμφάνισε πωλήσεις 1,9 δισ. ευρώ το 2015 ενώ έχει θέσει σε λειτουργία 290.000 τερματικά σε όλο τον κόσμο. Ο όμιλος αποτιμάται στο ελληνικό Χρηματιστήριο στα 167 εκατ.ευρώ.