Η ελληνική εταιρία που πάει κόντρα στο ρεύμα και επενδύει μέσα στην κρίση

Η ελληνική εταιρία που πάει κόντρα στο ρεύμα και επενδύει μέσα στην κρίση
Στα τέλη του προσεχούς Απριλίου αναμένεται να τεθούν σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας οι νέες γραμμές παραγωγής της Πλαστικά Θράκης, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής του ομίλου και την ενίσχυση των πωλήσεων στο εξωτερικό.


Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες επενδύσεις αυτού του μεγέθους, που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο από ελληνική βιομηχανία, "κόντρα" στην εκτεταμένη αποβιομηχάνιση που συντελείται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με το capital.gr, αποφάσισε δώσει έμφαση στην οργανική ανάπτυξη του ομίλου και σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Στο πλαίσιο αυτό επέλεξε στρατηγικά να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στον κλάδο των μη υφαντών υφασμάτων (nonwovens, για την κάλυψη αναγκών συσκευασίας) επενδύοντας σε νέες γραμμές παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2015 ξεκίνησε να υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 32 εκατ.ευρώ, από τα οποία τα 23,4 εκατ.ευρώ απορροφήθηκαν για την αγορά νέων γραμμών παραγωγής (επιπλέον 7 εκατ.ευρώ επενδύθηκαν στον κλάδο της Συσκευασίας και 1,8 εκατ. δαπανήθηκαν για νέα επένδυση στον Αγροτικό Κλάδο). Οι νέες γραμμές παραγωγής έχουν εγκατασταθεί κατά κύριο λόγο στη μονάδα της Πλαστικά Θράκης στη Ξάνθη και ένα μέρος τους στη μονάδα που λειτουργεί ο όμιλος στη Σκοτία, με στόχο να αυξηθεί η δυναμικότητά της. Η νέα επένδυση θα οδηγήσει σε αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής της ελληνικής μονάδας κατά 15 χιλιάδες τόνους. Τα νέα προϊόντα που θα παραχθούν θα απευθύνονται κατά βάση στις αγορές του εξωτερικού

Το πλάνο της εισηγμένης προβλέπει οι νέες γραμμές παραγωγής να έχουν τεθεί σε κανονική λειτουργία έως τα τέλη Απριλίου 2016 και η θετική επίδραση στα περιθώρια κέρδους εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του 2017 με την ωρίμανση των νέων επενδύσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως η χρηματοδότηση του 50% του επενδυτικού πλάνου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και το υπόλοιπο ποσό από ίδια διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό.

Η Πλαστικά Θράκης πέτυχε σε μια δύσκολη χρονιά να αυξήσει κατά 50% της κερδοφορίας της και κατά 4% τον κύκλο εργασιών της. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ανακοίνωσε για το 2015 ενοποιημένο κύκλο εργασιών 289,39 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 9,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50,5% έναντι του 2014. σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση οφείλεται στην αλλαγή του προϊοντικού μίγματος υπέρ των προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, στην περαιτέρω συγκράτηση των σταθερών δαπανών της παραγωγής, στην θετική επίδραση λόγω της ενδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ και στη μείωση των τιμών των πρώτων υλών.

Πέραν από τις επενδύσεις στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων, η Πλαστικά Θράκης σκοπεύει να επεκταθεί και σε επόμενους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας, σχεδιάζοντας την είσοδό της σε καταναλωτικά προϊόντα με νέο brand. Θα πρόκειται για προϊόντα DIY, τεχνικά υφάσματα και mini rolls που θα διατίθενται σε πολυκαταστήματα για εργασίες στο σπίτι, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για είσοδο και σε άλλα καταναλωτικά προϊόντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ