Ελληνικό το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη – Οι επιδόσεις

Ελληνικό το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο μπαταριών στην Ευρώπη – Οι επιδόσεις
Με αύξηση μεγεθών ολοκληρώθηκε το 2015 για τη Συστήματα Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η εταιρεία σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14%, από 119 εκατομμύρια ευρώ σε 136,6 εκατ. ευρώ. Αυξημένα εμφανίζονται και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 31%, από 10,2 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 13,4 εκατομμύρια ευρώ το 2015.

Το εργοστάσιο της εταιρείας αναδείχθηκε στο 2ο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών στην Ευρώπη σημειώνοντας ανάπτυξη της παραγωγής κατά 29%, ενώ οι εξαγωγές ανήλθαν στο 92% του βιομηχανικού τζίρου και αφορούν 100 χώρες, με περαιτέρω επέκταση των πωλήσεων σε Ασία και Αφρική.

Οπως τονίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας, η Sunlight εκτός από την αύξηση της παραγωγής της προχώρησε και στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της, που ανέρχεται σήμερα τους 620 εργαζόμενους έναντι 413 το 2013. Η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση στη βιομηχανική μπαταρία, παράλληλα με τη βαρύτητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση. Το 2015 αποτελεί την καλύτερη μέχρι τώρα χρονιά της εταιρίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτομίας, την ισχυροποίηση της θέσης της στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

Αντίστοιχα θετικά είναι και τα αποτελέσματα της Sunlight Recycling η οποία κατά το πρώτο έτος λειτουργίας συνέβαλε σημαντικά στα αποτελέσματα της Sunlight μέσα από την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Οπως τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της SUNLIGHT Β. Μπίλλης «το 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη έτος δυναμι κής ανοδικής πορείας, η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών και τη διεύρυνση των εξαγωγών μας μέσα από τη δραστηριότητά μας σε 100 χώρες και τη συ νεργασία με 500 διεθνείς πε λάτες.

Με βασικό πυλώνα ανά πτυξης τις μπαταρίες έλξης, οι πωλήσεις των οποίων ξεπέρα σαν τα 90 εκατ. ευρώ, συνεχί ζουμε την ισχυρή μας πορεία και το 2016. Στόχος μας είναι η διαρκής ανάπτυξη, παραγω γή και εμπορία υψηλής ποι ότητας μπαταριών, που αποτε λούν τη βέλτιστη επιλογή για τους πελάτες μας, στο πλαίσιο ενός διεθνοποιημένου περι βάλλοντος, όπου δραστηριο ποιούμαστε εδώ και χρόνια με ήθος, παράγοντας αξία τόσο για τη SUNLIGHT όσο και για τη χώρα μας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ