"Πράσινο φως" από την Επ. Ανταγωνισμού στην απόκτηση της Βερόπουλος από την ΜΕΤΡΟ

"Πράσινο φως" από την Επ. Ανταγωνισμού στην απόκτηση της Βερόπουλος από την ΜΕΤΡΟ
Την απόκτηση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ηΕπιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθ. 623/2016 ομόφωνη απόφασήτης, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση πουαφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτωνστην Ελλάδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρίαμε την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται,πρωτίστως, στον τομέα λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, δεν προκαλεί σοβαρέςαμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στιςεπιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.