Σε ποιο πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας μπαίνει πωλητήριο

Σε ποιο πασίγνωστο ξενοδοχείο της Αθήνας μπαίνει πωλητήριο
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πώληση ενός από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Πληροφορίες από την αγορά που επικαλείται η Ναυτεμπορική αναφέρουν ότι η Αlpha Bank ανέθεσε στη Citi τον ρόλο του συμβούλου πώλησης για το ξενοδοχείο Hilton, το οποίο έχει ευνοηθεί το τελευταίο διάστημα από την άνοδο του αθηναϊκού τουρισμού, αυξάνοντας πληρότητες, τιμές και συνεπώς έσοδα, όπως συνέβη με όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας της πρωτεύουσας.

Η Alpha Bank, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν δείχνει να βιάζεται και αυτό που επιζητεί είναι μία ικανοποιητική τιμή. Επισημαίνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσίευσε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει ως εύλογη τιμή του ακινήτου του Hilton τα 170 εκατ. ευρώ.

Το Hilton ανήκει στην Ιονική Ξενοδοχειακή ΙΟΝΑ+20,00% εισηγμένη στο Χ.Α., στην οποία η Alpha Bank ελέγχει το 97,27% των μετοχών. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 63 εκατ. ευρώ.

Στο παρελθόν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την αγορά του ξενοδοχείου από τον Ελληνοαμερικανό Τζον Κατσιματίδη, αλλά τελικά η πώληση δεν προχώρησε. Λέγεται τώρα ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτικά funds, ενώ πρόσφατα ενδιαφέρον εκδήλωσε και το επενδυτικό fund Blackstone. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση διαχείρισης μεταξύ Ιονικής Ξενοδοχειακής και αλυσίδας Hilton για τη διαχείριση του ξενοδοχείου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη γενικότερη πορεία των ξενοδοχείων πολυτελείας της πρωτεύουσας φαίνεται ότι τα capital controls δεν στάθηκαν εμπόδιο για την αύξηση της πληρότητάς τους, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου των ξενοδοχείων Hilton, Μεγάλη Βρετανία και King George. Ειδικότερα, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 4,0% έναντι του 2014 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 69,4% έναντι 66,7% το 2014. Παρεμφερής ήταν η διαμόρφωση της μέσης τιμής δωματίου, όπου στα ξενοδοχεία πολυτελείας η αύξηση ανήλθε σε 4,3% έναντι του 2014, φτάνοντας τα 156,6 ευρώ έναντι 150,2 ευρώ το 2014. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 8,5% σε 108,7 ευρώ έναντι 100,2 ευρώ το 2014, ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων κατά 8,6%, σύμφωνα με τη διοίκηση της Λάμψα Α.Ε., η οποία ελέγχει τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία και King George.

Η διοίκηση της Λάμψα αποδίδει την πολύ καλή εικόνα των ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας στο γεγονός ότι η πρωτεύουσα είχε σταθερή αυξητική τάση σε αντίθεση με την περιφέρεια όπου παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις ανάλογα με την περίοδο και τον προορισμό. Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία από κοινού με το ξενοδοχείο King George εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων 11% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρήση 2014.

Σημειώνεται εδώ ότι και ο «ανταγωνιστής» των δυο προαναφερόμενων μονάδων, το ξενοδοχείο Hilton, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο έσοδα ύψους 23,078 εκατ. ευρώ έναντι 22,254 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα κέρδη του ξενοδοχείου ανήλθαν στα 2,295 εκατ. ευρώ έναντι 0,430 εκατ. το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014.

Επανερχόμενοι στα Μεγάλη Βρετανία και King George, τα έσοδα των δύο ξενοδοχείων ανήλθαν στα 32,633 εκατ. ευρώ από 29,422 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 10,92%. Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 13,413 εκατ. ευρώ από κέρδη 11,354 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας σημαντική αύξηση λόγω κυρίως της αύξησης του κύκλου εργασιών, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε από κέρδος 31,23% το 2014 σε κέρδος 33,51% το 2015. Τα κέρδη μετά φόρων των δύο ξενοδοχείων ανήλθαν στα 5,270 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,651 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι επιπτώσεις της κρίσης

Μπορεί οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και τα capital controls να μην επηρέασαν αρνητικά τα τρία πολυτελή ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, όμως οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης απεικονίζονται στα έσοδα του επισιτιστικού τομέα (Food & Beverage) όπου η ελληνική παρουσία ήταν παγίως ισχυρή, με αποτέλεσμα χαμηλότερους έως μηδενικούς ρυθμούς αύξησης σε σχέση με αυτής των δωματίων, τόσο σε επίπεδο «κουβέρ» όσο και σε κατά κεφαλήν κατανάλωση, όπως αναφέρει η διοίκηση της Λάμψα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το μέλλον, η Λάμψα εκτιμά ότι η αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα ξενοδοχεία του Ομίλου στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Ωστόσο ενδέχεται η κατάσταση στους προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο, Τουρκία) να αυξήσει τη ζήτηση του προορισμού Ελλάδα και να ισοζυγήσει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας που επέφεραν τα φορολογικά μέτρα.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική