Πώς διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις το εκπτωτικό 10ήμερο

Πώς διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις το εκπτωτικό 10ήμερο
Στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο κινήθηκα οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων την εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ.

Ειδικότερα, το 36%των επιχειρήσεων είδε τις φετινές πωλήσεις τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς να παραμένουνστα ίδια επίπεδα και το 50% σε χαμηλότερα.

Σε σύγκριση με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις τουΝοεμβρίου τον προηγούμενο χρόνο, φαίνεται ότι η πορεία των πωλήσεων κινήθηκε -έστω καιοριακά- χειρότερα. Τέλος μόλις μία στις εννέα εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισε αύξησηπωλήσεων την εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου του 2015 έναντι του 2014.

Σημειώνεται ότιΠανελλαδικά οι επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου,αγγίζουν το ένα τρίτο του συνόλου του δείγματος, συγκεκριμένα το 31%. Όσον αφορά στιςυπόλοιπες, το επίπεδο των εκπτώσεων κυμάνθηκε στην πλειονότητά τους μεταξύ 11% και20%.

Τα εμπορεύματα που διέθεσαν οι επιχειρήσεις σε έκπτωση αφορούσαν είτε το σύνολο τωνεμπορευμάτων τους, είτε το μεγαλύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν, καθιστώντας τοεκπτωτικό δεκαήμερο αρκετά δελεαστικό ως προς τη δυνατότητα επιλογών για τους καταναλωτές.

Το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται να μην επηρεάζει το συνολικό τζίρο για τοδιάστημα της φθινοπωρινής – χειμερινής σεζόν, στο 58% των επιχειρήσεων. Επίσης ένας στουςτέσσερις επιχειρηματίες πιστεύει ότι τελικά μειώνει το συνολικό τζίρο, ενώ ένας στους πέντε ότιέχει θετικό αντίκτυπο.

Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτών που συμφωνούν με το μέτρο των ενδιάμεσων εκπτώσεωνσε σύγκριση με το ποσοστό αυτών που διαπιστώνουν θετικό αντίκτυπο για τις πωλήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση η πλειονότητα των επιχειρήσεων (62%) διαφωνεί με την εφαρμογή τωνενδιάμεσων εκπτώσεων.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι για τις εκπτώσεις

Σύμφωνα με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, οι πωλήσεις των καταστημάτωνλιανεμπορίου στο εν λόγω διάστημα των ενδιάμεσων εκπτώσεων κινήθηκαν πτωτικά κατά14,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έμποροι ρωτήθηκαν εάν, σύμφωνα με την δυνατότητα που τουςεκχωρεί η υπουργική απόφαση, άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Γιαόσα καταστήματα άνοιξαν παρατηρείται ότι περίπου τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίεςπιστεύουν ότι τελικά η Κυριακή δεν επηρέασε θετικά τον τζίρο του εκπτωτικού δεκαημέρου.

Με άλλα λόγια ο τζίρος της Κυριακής απορρόφησε εκείνο των προηγούμενων και επόμενωνημερών. Να σημειώσουμε ότι από το δείγμα το 41% των επιχειρήσεων λειτούργησε την Κυριακή1 Νοεμβρίου.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, καμία επιχείρηση δεν προσέλαβε επιπλέονυπάλληλο για να καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για τις Κυριακές. Το 63% τωνπεριπτώσεων έχει επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη της ανάγκης, ενώ το 37% έχει επεκτείνει τοωράριο του υπάρχοντος προσωπικού.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 51% των επιχειρήσεων απάντησαν ότιεπιβαρύνεται είτε πάρα πολύ είτε πολύ από το άνοιγμα των Κυριακών, το 28% λίγο ενώ μόλις το21% δήλωσε ότι δεν έχει επιβαρυνθεί καθόλου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης σχολίασε τα αποτελέσματα:

«Οι προσδοκίες μας για τη φετινή χειμερινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο ήταν να βελτιώσουμετα περυσινά ποσοστά και την πορεία του τζίρου και της επισκεψιμότητας στα καταστήματα μας.

Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που καταβάλλει ο επιχειρηματικός κόσμος, φαίνεται ότι ηαγοραστική κίνηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν φαίνεται ότισυμβάλλουν ιδιαίτερα στην τόνωση του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ οι καταναλωτές διατηρούνσταθερά μία στάση αναμονής. Καταβάλλουμε όλοι κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορεί ημικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να διατηρήσει τον προεξέχοντα ρόλο της στην οικονομία καιστην κοινωνία και ευελπιστούμε να χτίζουμε κάθε μέρα σχέσεις εμπιστοσύνης με τουςκαταναλωτές, σε ένα δύσκολο για εμάς οικονομικό περιβάλλον. ».