Προσφυγή για το πρόστιμο της Επ. Κεφαλαιαγοράς εξετάζει η ΑΕΓΕΚ

Προσφυγή για το πρόστιμο της Επ. Κεφαλαιαγοράς εξετάζει η ΑΕΓΕΚ
Το ενδεχόμενο προσφυγής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων εξετάζει η Διοίκηση της ΑΕΓΕΚ μετά το πρόστιμο ποσού 20.000 ευρώ που επεβλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΓΕΚ, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, και στις 2 Οκτωβρίου του 2015 επέδωσε πρόστιμο στην ΑΕΓΕΚ για φερόμενη παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3556/2007 κατά τη σύνταξη των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών της, περιόδου 01/01 έως 31/03 του 2013, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30/05/2013.

Η Διοίκηση της ΑΕΓΕΚ, κατόπιν εκτίμησης της ως παραπάνω απόφασης, θα εξετάσει το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, καταλήγει η εταιρεία.