Άνοιξε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων

Άνοιξε το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις των νομικών προσώπων
Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα Νομικά Πρόσωπα, μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Taxis.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από 01.01.2014 έως 31.12.2014 που θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ