Ασφάλειαι Μινέττα: Στα 3,48 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2014

Ασφάλειαι Μινέττα: Στα 3,48 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη για το 2014
Στα 3,48 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα για το 2014, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις έντονες πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, ησυνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2014 ανήλθε στα 60,6 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του ποσού που κατέβαλε για αποζημιώσεις ήταν 41 εκατ. ευρώ, αναλογία που -σύμφωνα με την εταιρία- αποδεικνύει πως η Μινέττα σταθερή στις αξίες της συνεχίζει να αποζημιώνει άμεσα τους πελάτες της.

Όπως σημειώνει η εταιρία, η συνεχιζόμενη κερδοφορία και κατά το 2014, σε συνδυασμό με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η ασφαλιστική για το 2015, αποτελεί εχέγγυο υγιούς ανάπτυξης. Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η πλήρης εναρμόνισή της με τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του SOLVENCY II διασφαλίζουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της Μινέττα.

Η διοίκηση της εταιρίας δηλώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα προσαρμοσμένη πλήρως στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στηριζόμενη σε ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα συνεχίσει να παρέχει προγράμματα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες, σε συνδυασμό με πλήθος παροχών και άριστη εξυπηρέτηση, διατηρώντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία που τη διέπει για 40 και πλέον χρόνια.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ετοιμότητα της εταιρίας εν όψει της εφαρμογής της οδηγίας SOLVENCY II και την πλήρη εφαρμογή των κανόνων που έχει θέσει η εποπτεύουσα αρχή, με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση του πελάτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ