Ηχηρή παρέμβαση ΣΕΒ σε ΔΕΗ για τις τιμές του ρεύματος

Ηχηρή παρέμβαση ΣΕΒ σε ΔΕΗ για τις τιμές του ρεύματος
Επιστολή-καταπέλτης παραμονή εκλογών απέστειλε ο ΣΕΒ στην διοίκηση της ΔΕΗ για την τιμολογιακή πολιτική στο ρεύμα, κατηγορώντας την, ότι αγνοεί τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή μια σειρά γεγονότων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ, αντί να ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις με τους μεγάλους πελάτες για τη σύναψη διμερών συμβολαίων, επιλέγει να αποξενωθεί από το δικαίωμα να ασκεί την εμπορική της πολιτική και παραπέμπει τις αποφάσεις σε όργανα όπως η Γενική συνέλευση των μετόχων της.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται εντυπώσεις ότι η τιμολογιακή πολιτική απέναντι στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες διέπεται από τη λογική “take it or leave it”, ενώ μπορεί από κακόπιστους να θεωρηθεί ότι είναι και αποτέλεσμα κρατικών αποφάσεων.


Συγκεκριμένα ο ΣΕΒ ζητάει από τη ΔΕΗ μια τιμολογιακή πολιτική η οποία:

1. να αντανακλά το κόστος μιας σύγχρονης και παραγωγικής ΔΕΗ,

2. να λαμβάνει υπόψη τις ελαφρύνσεις του κόστους που απολαμβάνει η ίδια η ΔΕΗ από ρυθμιστικές παρεμβάσεις που μεσολαβούν (ΑΔΙ κ.λπ.) και τη δραματική μείωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και,

3. να έχει την ευελιξία της διαπραγμάτευσης με τους μεγάλους πελάτες της που ο καθένας του έχει διαφορετικό προφίλ.