Υπεγράφη η νέα σύμβαση εργασίας στον ΟΤΕ - Στα ίδια επίπεδα οι μισθοί

 Υπεγράφη η νέα σύμβαση εργασίας στον ΟΤΕ - Στα ίδια επίπεδα οι μισθοί
Διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού, διατήρηση των μισθών στα επίπεδα που είχαν συμφωνηθεί το 2011, ένταξη στον ΟΤΕ του προσωπικού της OΤΕ plus, αλλά και 35ωρη εβδομαδιαία εργασία περιλαμβάνει η συμφωνία της Διοίκησης και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον OΤΕ για την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ).


H νέα σύμβαση εργασίας θα ισχύσει μέχρι το 2017 και τα κύρια σημεία της είναι:
1. Συνεχίζεται η μεσοσταθμική μείωση της προηγούμενης Σ.Σ.Ε. κατά 11% για την επόμενη
τριετία για τους συναδέλφους που εργάζονται σήμερα στον ΟΤΕ με τους ίδιους όρους, με
διασφάλιση των θέσεων εργασίας, 35ωρο και επαναφορά του μισθού της 31/12/2011
μετά τη λήξη της.
2. ΄Ενταξη στον ΟΤΕ περίπου 2100 συναδέλφων εργαζομένων της OTEplus με κατώτερο
βασικό μισθό 755 € και αναγνώριση πτυχίου (όπως έχει απαιτηθεί στην πρόσληψή τους)
και προϋπηρεσία.
3. Για τους συναδέλφους στην ΟΤΕplus που εργάζονται στα Call Center οι συμβάσεις τους
θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου με μισθό τα 755 ευρώ για το πλήρες ωράριο (8ωρο).
Οσον αφορά τους 2.100 εργαζομένους της OTEplus και την ένταξη τους στον ΟΤΕ, θεωρείται σύμφωνα με την ΟΜΕ -ΟΤΕ μεγάλη επιτυχία . Το συγκεκριμένο προσωπικό θα ενταχθεί στον OΤΕ με κατώτερο βασικό μισθό 755 ευρώ και αναγνώριση πτυχίου (όπως έχει απαιτηθεί στην πρόσληψή τους) και προϋπηρεσία. Με την ένταξη στο προσωπικό του OΤΕ οι εργαζόμενοι που σήμερα ανήκουν στην OTEplus θα μπορούν να λαμβάνουν μπόνους, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο αλληλοβοήθειας, αλλά και πρόσβαση στο λογαριασμό νεότητας, που αφορά τα παιδιά των εργαζομένων, θα έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν επίδομα παιδικού σταθμού, θα λαμβάνουν αποζημίωση για τυχόν εκτός έδρας εργασία, ενώ θα προστεθεί και μία ημέρα στις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούνται.