CretaFarm: Από τις ζημιές στη φωτιά και από τη φωτιά στα κέρδη και τις επενδύσεις

CretaFarm: Από τις ζημιές στη φωτιά και από τη φωτιά στα κέρδη και τις επενδύσεις
Η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης Ν. Μηταράκη, βάζει τη «σφραγίδα» στην επένδυση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ στην οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει η εισηγμένη βιομηχανία Cretafarm. Η εταιρεία, πέρασε δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα καθώς μετά τις ζημιές μαμούθ στην περυσινή χρήση, ήρθε και η καταστροφική ζημιά του περασμένου Μαίου. Ωστόσο, οι θετικές ειδήσεις δεν άργησαν: αποκατάσταση των ζημιών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, κέρδη στο εξάμηνο και τώρα η ένταξη της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ «εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 2014) της επιχείρησης ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, που αφορά στην κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, ισχύος 400 KW και εγκατάσταση εξοπλισμού στο εργοστάσιο αλλαντικών για την παραγωγή νέων προϊόντων στη θέση ΛΑΤΖΙΜΑΣ, στο 15ο ΧΑΜ Εθνικής Οδού Ρεθύμνου−Ηρακλείου, του Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, του Νομού Ρεθύμνης, της Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με πέντε εκατομμύρια δεκαεπτά χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (5.017.046,49 €). Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (1.491.103,58 €), ήτοι ποσοστό 29,721% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης».

Οι πωλήσεις της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2014 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11% και ανήλθαν σε 47,8 εκ. € έναντι 43,1 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ειδικότερα, κατά το β΄ τρίμηνο του 2014 οι πωλήσεις της εταιρείας επιταχύνθηκαν σημειώνοντας αύξηση 33% σε σχέση με το α’ τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι η κατηγορία των αλλαντικών συνεχίζει να βρίσκεται υπό πίεση, με μεγάλες προωθητικές ενέργειες από το σύνολο των ανταγωνιστών, καθώς και το γεγονός ότι η λειτουργία της εταιρείας επηρεάστηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στις αποθήκες της στα μέσα Μαρτίου.

Στην αύξηση πωλήσεων συνέβαλε σημαντικά η επικέντρωση της εταιρείας στη σειρά «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» και η συνεχής επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, παρουσιάζοντας στην αγορά καινοτομίες και νέες σειρές προϊόντων.

Το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 7,1 εκ. € έναντι 3,3 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη +116,8% και αντιπροσωπεύοντας περιθώριο 14,8%. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά 16,1 εκατ. €.

Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 48,4 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ το λειτουργικό EBITDA ανήλθε σε 7,0 εκ. € έναντι 2,6 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 172%. Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψαν θετικά πρόσημα +0,3 εκ. € και +0,9 εκ € αντίστοιχα.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2014 η εταιρεία επικεντρώθηκε στρατηγικά στο brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ», τη μόνη σειρά αλλαντικών με ελαιόλαδο παγκοσμίως. Οι βασικοί άξονες υποστήριξης που επιλέχθηκαν ήταν η καινοτομία- με αιχμή του δόρατος την premium σειρά «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Gourmet»- και η διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο, το brand «ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» κατά το α’ εξάμηνο του έτους αναπτύχθηκε με ρυθμό +21% σε αξία μέσα σε μια στάσιμη αγορά (IRI Ιούνιος 2014). Η στρατηγική αυτή βοήθησε να βελτιωθεί σημαντικά η κερδοφορία κατά α’ εξάμηνο του 2014 και να ενισχυθεί περαιτέρω η πρώτη θέση στην αγορά των σούπερ μάρκετ, φτάνοντας σε μερίδιο 24,3% σε αξία (IRI YTD Ιούνιος 2014).

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώθηκαν στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής, που διέπεται από τη σταδιακή ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά με περιορισμό των επενδυτικών ροών. Στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκε επαναλανσάρισμα της καινοτόμας σειράς προϊόντων της θυγατρικής, υπό τη νέα επωνυμία «Oliving», η οποία παρουσιάστηκε στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Στη Γερμανία, ο Όμιλος προχώρησε σε συμφωνία με μεγάλους τοπικούς διανομείς και αλυσίδες για τη σταδιακή τοποθέτηση των προϊόντων «Oliving» στα ράφια της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία θα ξεκινήσει το 2015.

Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί και στο α’ εξάμηνο του έτους οφείλονται στο σχεδιασμό στρατηγικής της Creta Farms, που ενεργοποιήθηκε το 2013 με βάση τους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

- Τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος στην εγχώρια αγορά, συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία τις εγχώριες λειτουργίες του Ομίλου

- Την επικέντρωση σε εναλλακτικά μοντέλα συνεργασίας για άμεση διείσδυση στις ξένες αγορές, μέσω συμφωνίας παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της καινοτόμας παραγωγικής μεθοδολογίας

- Την προσαρμογή των δομών του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης στο διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου

- Την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε νέες αναπτυσσόμενες δραστηριότητες

- Τη συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης των λειτουργιών του Ομίλου

- Την παρουσίαση καινοτομιών, που ακολουθούν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών

- Τη συνεχιζόμενη αύξηση μεριδίων με παράλληλη βελτίωση της κερδοφορίας, που προκύπτει από το βέλτιστο προϊοντικό μίγμα, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, καθώς και τις στοχευμένες επιλογές σε όλα τα επίπεδα.

Η πυρκαγιά

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις αποθήκες της εταιρείας στα μέσα Μαρτίου του 2014. Τον Αύγουστο του 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης, το συνολικό ποσό της οποίας ανήλθε σε 9,15 εκ. € και αφορά σε αναπλήρωση κατεστραμμένων αποθεμάτων, αποκατάσταση αποθηκευτικών χώρων και σε αποζημίωση της απώλειας μικτών κερδών που υπέστη η εταιρεία.