Κανάκης: Διευκρινίσεις για το μέρισμα

Κανάκης: Διευκρινίσεις για το μέρισμα
Διευκρινίσεις για το μέρισμα που θα καταβληθεί παρέχει σε ανακοίνωση η εταιρεία Κανάκης, στην οποία αναφέρεται ότι το καθαρό ποσό της χρηματικής διανομής που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,0023548 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 17.660,92 ευρώ). 

Η ανακοίνωση
Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με την από 23.6.2014 ανακοίνωσή-γνωστοποίησή της περί αποκοπής δικαιώματος χρηματικής διανομής /πληρωμής χρηματικής διανομής:

1. Το καθαρό ποσό της χρηματικής διανομής που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 0,0023548 Ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 17.660,92 Ευρώ).

2. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών ποσού 21.803,60 Ευρώ που είχαν σχηματισθεί με βάση τον ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. Από το ως άνω ποσό (21.803,60 Ευρώ) παρακρατήθηκε ο αναλογών φόρος ποσοστού 19% ο οποίος αποδόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και συνακόλουθα με την καταβολή του φόρου αυτού, έχει ήδη εξαντληθεί κάθε φορολογική υποχρέωση τόσο της Εταιρείας όσο και των μετόχων σε σχέση με την εν λόγω διανομή.
Η καταβολή της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα λάβει χώρα ως ακριβώς περιγράφεται στην ως άνω από 23.6.2014 ανακοίνωση-γνωστοποίηση της Εταιρείας.

Για τυχόν πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-24.19.700.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ