Η ΑΝΕΚ πούλησε τον "Σοφοκλή Β." και τα "Λευκά Ορη"

Η ΑΝΕΚ πούλησε τον "Σοφοκλή Β." και τα "Λευκά Ορη"
Την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης των πλοίων «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» και «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και, ακολούθως, τη σύναψη συμβάσεων

μακροχρόνιας ναυλώσεως των πλοίων ανακοίνωσε η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ.

Το συνολικό τίμημα της πώλησης των δύο πλοίων ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ, με το οποίο θα μειωθεί ισόποσα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η πώληση δεν θα έχει καμία επίπτωση στα αποτελέσματα χρήσης 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ