Η "ακέφαλη" ΒΙΟΜΕ αποκτά προσωρινή διοίκηση

Η "ακέφαλη" ΒΙΟΜΕ αποκτά προσωρινή διοίκηση
Προσωρινή διοίκηση στη «Βιομηχανική Μεταλλευτική» ορίζεται με απόφαση δικαστηρίου, με αρμοδιότητες διαχείρισης, διενέργειας

οικονομικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων και εκπόνησης σχεδίου για την επαναλειτουργία της.

Η ΒΙΟ.ΜΕ. έμεινε ουσιαστικά "ακέφαλη" στις αρχές του 2012 μετά την πτώχευση της μητρικής εταιρίας Φίλκεραμ Τζόνσον το 2011 και οι πρώην εργαζόμενοι επιδιώκουν να ξεπεράσουν τα θεσμικά κωλύματα, να την επαναλειτουργήσουν με «αυτοδιαχείριση».

Το δικαστήριο που έγινε στις 8 Ιουλίου απέρριψε το προτεινόμενο από την σύνδικο που διαχειρίζεται τις μετοχές της πτωχευμένης μητρικής, προσωρινό διοικητικό σχήμα για τη ΒΙΟ.ΜΕ, στο οποίο θα μετείχε και εκπρόσωπος της πρώην εργοδοσίας και κατά τους εργαζόμενους «θα οδηγούσε την εταιρία σε πτώχευση» και όρισε άλλη τριμελή προσωρινή διοίκηση, με το ένα μέλος της προτεινόμενο από τους εργαζόμενους.

Η θητεία της νέας διοίκησης θα συνέλθει σε σώμα τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσει πέντε μήνες.