Οι Ελληνες έκοψαν και τα είδη προσωπικής και οικιακής υγιεινής

Οι Ελληνες έκοψαν και τα είδη προσωπικής και οικιακής υγιεινής
Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών έπληξε και τη συνολική κατανάλωση απορρυπαντικών - σαπουνιών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχάσαμε πως η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, ωστόσο απλώς διαθέτουμε λιγότερα σε προσφορές ή οικονομικότερα προϊόντα.

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς απορρυπαντικών-σαπουνιών μειώθηκε, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% περίπου την τελευταία πενταετία.

Πτώση αναμένεται στην συνολική αξία όλων των κατηγοριών απορρυπαντικών-σαπουνιών την προσεχή διετία, λόγω αύξησης των συνεχόμενων προσφορών.
Ως θετικό στοιχείο θεωρείται η επιστροφή μέρους της παραγωγής απορρυπαντικών και η μικρή ανάκαμψη (2,8%) της εγχώριας παραγωγής.

Ο κλάδος των απορρυπαντικών σαπουνιών αποτελείται αφενός από ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες που διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και, αφετέρου, από αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται συνήθως με συγκεκριμένη κατηγορία (κυρίως σαπούνια).
Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου, πέραν των εξεταζόμενων προϊόντων, συνήθως παράγουν ή εισάγουν παράλληλα και καλλυντικά, χημικά προϊόντα, χαρτικά ή και απορρυπαντικά λοιπών χρήσεων εκτός της οικιακής.
Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας αγοράς καλύπτεται από λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες. Μεταξύ των μεγάλων εταιριών αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισμός, με σκοπό τη κατάκτηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις παραγωγής απορρυπαντικών – σαπουνιών επιδιώκουν συνεχώς τον εμπλουτισμό της προσφοράς με νέα προϊόντα, επιδιώκοντας αφενός τη διαφοροποίηση, αφετέρου δε την κάλυψη νέων απαιτήσεων. Ωστόσο, ο υφιστάμενος ανταγωνισμός έχει οξυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και από την αυξημένη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Κυρίαρχη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καταλαμβάνουν οι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν βάσει των προτύπων που θέτουν οι μητρικές τους και προμηθεύονται από αυτές μέρος ή το σύνολο των προϊόντων τους.

Η υπεύθυνη σύνταξης της εν λόγω μελέτης, Ελένη Βλάχου, Consultant στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η συνολική εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών – σαπουνιών παρουσίασε σε γενικές γραμμές ανοδική τάση κατά τη διάρκεια των ετών 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,4%. Το 2009 η συνολική εγχώρια παραγωγή κατέγραψε πτώση (-8,8%), γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στην αντικατάσταση μέρους των παραγόμενων από εισαγόμενα προϊόντα. Το 2013 η συνολική παραγωγή σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με το 2012. Σημειώνεται ότι το διάστημα 2012- 2013 ο τομέας της εγχώριας παραγωγής ενισχύθηκε, ως ένα βαθμό από την επαναφορά μέρους της παραγωγής απορρυπαντικών και αντικατάσταση αντίστοιχου όγκου εισαγόμενων.

Η εγχώρια αγορά απορρυπαντικών και σαπουνιών παρουσίασε ανοδική τάση το χρονικό διάστημα 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5%. Την τελευταία πενταετία ωστόσο το συνολικό μέγεθος αγοράς μειώθηκε, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% περίπου. Η εισαγωγική διείσδυση ανήλθε σε 36,4% το 2013, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 36% της εγχώριας παραγωγής».

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς καλύπτεται από τα απορρυπαντικά ρούχων και τα απορρυπαντικά οικιακού καθαρισμού, με μερίδιο 37,3% και 36,5% αντίστοιχα το 2013. Η συμμετοχή των μαλακτικών και των απορρυπαντικών πιάτων διαμορφώθηκε σχεδόν σε 11% για την κάθε κατηγορία. Η φαινομενική κατανάλωση των σαπουνιών κάλυψε περίπου το 5% της συνολικής αγοράς το ίδιο έτος.

Δεδομένου ότι στη μελέτη εξετάζονται τα απορρυπαντικά – σαπούνια που προορίζονται για οικιακή χρήση, η ζήτηση τους σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέγεθος αυτών, καθώς και το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Επίσης, η ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων επηρεάζεται από την τιμή τους, η οποία σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών καθορίζει τους τύπους και τα εμπορικά σήματα απορρυπαντικών και σαπουνιών που αυτοί επιλέγουν.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών του κλάδου.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό από δείγμα 14 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου, το σύνολο του ενεργητικού το 2012, παρουσίασε μείωση 7,2% σε σχέση με το 2011. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 8,6% το ίδιο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν κατά 12,8% το 2012/11, ενώ το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 14,4%. Εξαιτίας των μειωμένων λοιπών λειτουργικών εξόδων, το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε (κατά 18,7%) το 2012/11. Ωστόσο, τα κέρδη (προ φόρων) περιορίστηκαν κατά 14,1% ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 10,8%, το ίδιο έτος.

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική κατανάλωση των απορρυπαντικών – σαπουνιών (σε ποσότητα) θα παρουσιάσει μικρή μείωση το 2014 ενώ για το 2015 προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ στασιμότητας και μικρής αύξησης. Διαφοροποιήσεις αναμένονται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.