Πλαίσιο: Αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών στο εξάμηνο

Πλαίσιο: Αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών στο εξάμηνο
Αύξηση πωλήσεων και καθαρών κερδών του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανακοίνωσε η Πλαίσιο Computers ΠΛΑΙΣ+1,23% AEBE.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 8,9% στο εξάμηνο, ενώ ισχυρή είναι, το ίδιο χρονικό διάστημα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), στα € 9,9 εκατ. (+17,8%).

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,53% και διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η βελτίωση των καθαρών κερδών και των κερδών ανά μετοχή εμφανίζεται περιορισμένη, λόγω της θετικής επίπτωσης στο φόρο της περυσινής περιόδου από την αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, εν όψει της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Η επίπτωση αυτή δημιούργησε αναβαλλόμενο φορολογικό έσοδο 852 χιλ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 8,0 εκατ., υψηλότερα κατά 20,3%.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ισχυροποιήθηκε κατά 52 μονάδες βάσης στο 6,9%- ισχυρότερη επίδοση στο δεύτερο τρίμηνο με το περιθώριο να φθάνει στο 7,3%.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι παρατηρείται σταθερή τάση συρρίκνωσης του δείκτη δανειακής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) στο 0,66 από 0,80 και επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων, πλέον των € 38 εκατ., παρά την πληρωμή διευρυμένου κατά 66,7% μερίσματος .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ