Δικαίωση της ΦΑΓΕ στη βρετανική αγορά για το "Greek Yogurt"

Δικαίωση της ΦΑΓΕ στη βρετανική αγορά για το "Greek Yogurt"
Οριστικό τέλος στην υπόθεση "ελληνικό γιαούρτι" από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.


Σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση “Greek Yoghurt”,η οποία είναι οριστική δεν δίνεται η δυνατότητα άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, αρνήθηκε να δώσει άδεια στην Chobani να ασκήσει αναίρεση με το σκεπτικό ότι δεν εγείρεται κανένα αμφισβητήσιμο νομικό στοιχείο.
Το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης είναι ότι, προκειμένου να πωληθεί γιαούρτι ως Greek Yoghurt στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει σωρευτικά να παρασκευάζεται σύμφωνα με μια διαδικασία στράγγισης που αφαιρεί τον υδαρή ορό γάλακτος,
να μην περιέχει πρόσθετα ή συντηρητικά, και να παρασκευάζεται στην Ελλάδα.
Τα μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ, απαγορεύοντας στην Chobani να πωλεί, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στραγγιστό γιαούρτι που παρασκευάζεται στις ΗΠΑ ως Greek Yoghurt. Η διαταγή του Δικαστηρίου υποχρεώνει την Chobani να αποζημιώσει τη ΦΑΓΕ για τα έξοδα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αίτησης της πρώτης για άδεια προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η Chobani υποχρεούται, επίσης, να καλύψει το υπόλοιπο των εξόδων του Αγγλικού Εφετείου, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών.