Θυγατρική στην Αγγλία ιδρύει η Quality & Reliability

Θυγατρική στην Αγγλία ιδρύει η Quality & Reliability
Στην ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία Quality & Reliability UK Limited με έδρα την Αγγλία, προέβη η Quality & Reliability.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω εταιρεία η Quality & Reliability AE συμμετέχει με ποσοστό 100%. Το μετοχικό της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ και η δραστηριότητα της είναι συναφή με αυτή της μητρικής εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση η εισηγμένη ενημερώνει ότι η θυγατρική της Quality & Reliability U.K Limited υπέγραψε στις 22/7/2014 την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 2.100.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας.

Εγγυητές του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου είναι οι εταιρείες Quality & Reliability AE και η εταιρεία Digibooks4all AE (θυγατρική της Q&R 100%) και προς εξασφάλιση δε του ομολογιακού δανείου και των ομολογιούχων πιστωτών της η εταιρεία προσέφερε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Digibooks4all AE. Για το ανωτέρω ομολογιακό έχει γίνει αίτηση για εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου