Παραπέμπεται για απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών η Colgate

Παραπέμπεται για απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών η Colgate
Ενδείξεις για ενδεχόμενες παραβάσεις του ανταγωνισμού από την Colgate-Palmolive σε ό,τι αφορά την απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών προϊόντων της από σούπερ – μάρκετ έχει συγκεντρώσει μετά από έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού και παραπέμπει με εισήγηση της την υπόθεση στην ολομέλεια.


Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεδριάσει για να εξετάσει εάν συντρέχει παράβαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Όμιλο COLGATE – PALMOLIVE, καθώς και από επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ, αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών.
H εν λόγω εισήγηση αποτελεί συνέχεια της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ), αναφορικά με τις συμβάσεις του ανωτέρου Ομίλου με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ και συγκεκριμένα με την ύπαρξη ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών για τα απορρυπαντικά.
Σε συνέχεια σχετικής προδικαστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η εισήγηση επισημαίνει ότι από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν στοιχεία ότι ο Όμιλος COLGATE – PALMOLIVE παραβίασε τα άρθρα 1 και 2 του ν. 703/1977 (νυν 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και 81 και 82 ΣυνθΕΚ (πλέον 101 και 102 ΣΛΕΕ), με την υιοθέτηση της σχετικής ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, τόσο για τα απορρυπαντικά όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής.
Συγκεκριμένα, η εισήγηση επισημαίνει ότι η υπό εξέταση ρήτρα απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών είχε ως σκοπό και αποτέλεσμα την απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών των προϊόντων του Ομίλου COLGATE – PALMOLIVE. Τέλος, η εισήγηση καταλήγει ότι το άρθρο 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 ν. 3959/2011) και 81 της ΣυνΘΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) παραβίασαν και επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ.
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.


Τι σημαίνουν οι παράλληλες εισαγωγές

Τι είναι όμως οι παράλληλες εισαγωγές; Χονδρεμπορικές εταιρείες, κάποιες εκ των οποίων διαθέτουν και δίκτυο καταστημάτων λιανικής, προμηθεύονται επώνυμα προϊόντα γνωστών πολυεθνικών ομίλων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κυρίως από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. Στη δραστηριότητα αυτή επιδίδονται κυρίως εταιρείες που εδρεύουν στη Βόρεια Ελλάδα και οι οποίες, μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο έχουν προχωρήσει στη δημιουργία νέων καταστημάτων. Η προμήθεια από τις γείτονες χώρες γίνεται σε χαμηλότερη τιμή απ’ ό,τι εάν τα αγόραζαν από τους εν Ελλάδι προμηθευτές.
Υπάρχει όμως και το άλλο που συμβαίνει: στην Ελλάδα, μια πολυεθνική έχει λανσάρει το τελευταίας τεχνολογίας «Α» απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων. Σε μία χώρα της ανατολικής Ευρώπης η ίδια πολυεθνική έχει τοποθετήσει σχεδόν παρόμοιο απορρυπαντικό, το απορρυπαντικό «Β», αλλά όχι το πλέον προηγμένης τεχνολογίας. Το απορρυπαντικό αυτό είναι φθηνότερο, λόγω διαφορετικής ποιότητας και έχει επιλεγεί για τη χώρα της ανατολικής Ευρώπης διότι είναι φθηνότερο και ανταποκρίνεται περισσότερο στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στη χώρα αυτή. Ο Ελληνας χονδρέμπορος αγοράζει από τη χώρα της ανατολικής Ευρώπης τα προϊόντα αυτά και τα διαθέτει στη λιανική στην Ελλάδα. Αυτό που προβάλλει είναι ότι πουλάει σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις επικρατούσες στην ελληνική αγορά τα «ίδια» προϊόντα. Μόνο που δεν είναι ίδια: κι αυτό διότι μπορεί να ανήκουν στην ίδια εταιρεία, να φέρουν την ίδια γενική ονομασία, αλλά επί της ουσίας πρόκειται για διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων με διαφορετική ποιότητα.