Στα 18,435 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Έλαστρον

Στα 18,435 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Έλαστρον
Σε 18.435.000 ευρώ, ήτοι 18.435.000 μετοχές και δικαιώματα ψύφου ανέρχεται το μετχοικό κεφάλαιο της Έλαστρον από τις 16/7,

ημερομηνία ακύρωσης των 213.000 ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.