Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ επιχειρήσεων, για το μέλλον της οικονομίας

Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ επιχειρήσεων, για το μέλλον της οικονομίας
Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στους συμβούλους μάνατζμεντ των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το επόμενο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας για τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ (GMCCI).

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον πρόεδρο του ΔΣ του ΣΕΣΜΑ Παντελή Κούκο, στην έρευνα του δευτέρου τριμήνου 2014 καταγράφηκε σημαντική μεταβολή των προσδοκιών των επιχειρήσεων για το επόμενο δωδεκάμηνο. Ειδικότερα, ο μέσος όρος θετικών-αρνητικών απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του δείκτη GMCCI-Οικονομική Συγκυρία (ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και πληθωρισμό), διευρύνθηκε από 43,0 σε 48,7 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις ευοίωνες προβλέψεις για την ανεργία, ενώ μετριάστηκε από την απαισιοδοξία για τις εξαγωγές.

Σημειώνεται, ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων (79,2%), προβλέπει βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας το επόμενο δωδεκάμηνο. Το αντίστοιχο ποσοστό του πρώτου τριμήνου 2014 ήταν 64%. Επίσης, μειώθηκε το μερίδιο εκείνων που θεωρούν, ότι η οικονομία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται με τον τρέχοντα ρυθμό από 35% σε 18,8%.

Οι προβλέψεις για την ανεργία εμφανίζονται επίσης βελτιωμένες. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων (37,5%) θεωρεί, ότι θα υπάρξει κάμψη της ανεργίας το επόμενο δωδεκάμηνο. Στην προηγούμενη έρευνα η πλειονότητα προέβλεπε στασιμότητα στο μέτωπο της ανεργίας.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, η πλειονότητα προσδοκά αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, ποσοστό 75,5%, έναντι 66% το προηγούμενο τρίμηνο.

Επίσης, η πλειονότητα των συμβούλων (ποσοστό 61,2%) θεωρεί, ότι θα υπάρξει στασιμότητα εξαγωγών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, σε σχέση με 36,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Θετική είναι και η εικόνα των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Το μερίδιο των επιχειρήσεων που προβλέπουν ότι ο αποπληθωρισμός θα συνεχιστεί, μειώθηκε από 72%, το προηγούμενο τρίμηνο, σε 65,3%. Ταυτοχρόνως το ποσοστό αυτών που προβλέπουν ταχύτερο ρυθμό αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών, αυξήθηκε από 18% σε 24,5%.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας του ΣΕΣΜΑ αναλύονται οι προβλέψεις για τις εξελίξεις που αφορούν τους παραγωγικούς συντελεστές. Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, η αισιοδοξία που καταγράφηκε όσον αφορά στις οικονομικές συνθήκες, δεν συνεχίζεται στο μέτωπο αυτό. Ο μέσος όρος του ισοζυγίου θετικών-αρνητικών απαντήσεων μειώθηκε από 34,6% σε 33,1%. Οι κυριότερες παράμετροι που συνέβαλαν σε αυτό, ήταν η απότομη επιδείνωση των προβλέψεων για την αποτελεσματικότητα της εργασίας και για τις δημόσιες υποδομές. Ωστόσο θετική ήταν η βελτίωση των προσδοκιών για χρηματοδότηση.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, η πλειονότητα των συμβούλων εκτιμά, ότι θα παραμείνει στάσιμη (ποσοστό 69,4%) και λιγότερο από το ένα τρίτο, προβλέπει βελτίωση (ποσοστό 30,6%).

Περισσότερο απαισιόδοξες έγιναν και οι προβλέψεις για την κατάσταση των δημοσίων υποδομών. Το τμήμα των επιχειρήσεων που προσδοκούσε βελτίωση, περιορίστηκε από 20% σε 16,3%.

Επίσης προβλέπεται βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ευχερέστερη χρηματοδότηση προβλέπει το 49% των συμβούλων, έναντι ποσοστού 40% της προηγούμενης έρευνας.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, ότι η πλειονότητα των συμβούλων (61,2%) προσδοκούν βελτίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα μακροχρόνιας ανάπτυξης της οικονομίας. Σημειώνεται, ότι δεν υπήρξε αξιόλογη μεταβολή των εκτιμήσεων για εξελίξεις στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η πλειονότητα των στελεχών (ποσοστό 53,1%) εκτιμούν, ότι δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές το επόμενο δωδεκάμηνο.

Όσον αφορά στα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση, οι σύμβουλοι αποδίδουν τη μεγαλύτερη σημασία στις συχνές αλλαγές του φορολογικού συστήματος. Ο παράγοντας αυτός, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος και το προηγούμενο τρίμηνο, είχε σκορ 4,46 με μέγιστο το 5,00. Ακολούθησαν η αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και η υψηλή φορολογία. Στην πρώτη πεντάδα, με σκορ υψηλότερο του 4, περιλαμβάνονται επίσης, η έλλειψη συνέχειας στη λειτουργία της κρατικής μηχανής και η στενότητα κεφαλαίων, δανειακών και μη.