ΑΝΕΚ: Φορολογικό πιστοποιητικό για το 2013

ΑΝΕΚ: Φορολογικό πιστοποιητικό για το 2013
Φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2013 πραγματοποιήθηκε στην Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης

(ΑΝΕΚ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.