Αύξηση τζίρου για την Νεογάλ

Αύξηση τζίρου για την Νεογάλ
Αύξηση τζίρου εμφάνισε πέρυσι η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία Νεογάλ, βασικός μέτοχος της οποίας με μερίδιο περί το 37%, είναι η Ένωση Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών Νομών Δράμας και Καβάλας, ενώ το υπόλοιπο 55% των μετοχών της ανήκει σε περίπου πενήντα αγελαδοτρόφους της περιοχής.


Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2013 ανήλθαν σε 16,83 εκατ. ευρώ, από 16,57 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6%. Η εταιρεία, η οποία διαθέτει βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας γάλακτος στη Δράμα και διευθύνεται από τον Χριστόφορο Σεβαστίδη, συμπίεσε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο 23,5% έναντι 24% το 2012 γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 3,95 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,97 εκατ. ευρώ το 2012.
Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,90 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,12 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 10,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη της μετά τον συνυπολογισμό των φόρων περιορίστηκαν σε 1,375 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,67 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 17,5% και ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων (10,1% το 2012). Η επιχείρηση έχει μηδενίσει τις τραπεζικές της υποχρεώσεις, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2013 ήταν 20,30 εκατ. ευρώ, επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 24,91 εκατ. ευρώ (81,5%).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ