Φουρλής: Το «καπέλο» στις τιμές των ΙΚΕΑ και τα εκατομμύρια που ταξιδεύουν στη Βουλγαρία μέσω Κύπρου

Φουρλής: Το «καπέλο» στις τιμές των ΙΚΕΑ και τα εκατομμύρια που ταξιδεύουν στη Βουλγαρία μέσω Κύπρου
Πουλά αισθητά πιο ακριβά αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο η εταιρία αντιμετωπίζει δυσχέρειες.

Ο λόγος για τη Φουρλής και την ΙΚΕΑ στην Ελλάδα όπου μια απλή σύγκριση των τιμών των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταλόγου Ελλάδας και Ολλανδίας δείχνει ότι στην Ελλάδα οι τιμές στην κυριολεξία πετούν. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το μισθολογικό κόστος είναι αισθητά χαμηλότερο του Ολλανδικού αλλά και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων περιορισμένη σε σχέση με αυτή των Ολλανδών.
Τα ... εξωφρενικά αρχίζουν μόλις από τη δεύτερη σελίδα του καταλόγου όπου τον προϊόν καρέκλα IKEA PS 2012 πωλείται 69,99 Ευρώ, το επεκτεινόμενο τραπέζι Norden 349 Ευρώ και το ρολό χαρτιού ζωγραφικής 4,99 Ευρώ. Τα ίδια προϊόντα στο Ολλανδικό ΙΚΕΑ πωλούνται 49 Ευρώ, 249 Ευρώ και 3,49 Ευρώ.
Δηλαδή για τα τρία προϊόντα στα ΙΚΕΑ Ελλάδος πληρώνεις 423,98 Ευρώ ενώ στην Ολλανδία 301.49 Ευρώ δηλαδή στην Ελλάδα πληρώνει κάποιος «καπέλο» της τάξεως του 40%.
Οι εξωφρενικές αποκλίσεις συνεχίζονται σε όλες τις σελίδες του καταλόγου σε πολύ σπάνιες εξαιρέσεις προϊόντων που στην Ελλάδα πωλούνται λίγο φθηνότερα γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε τους καταλόγους Ελλάδας και Ολλανδίας από τα παρακάτω links.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Πατήστε εδώ να τον δείτε)


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ (Πάτήστε εδώ να τον δείτε)


Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι πως καταφέρνουν τα ΙΚΕΑ Ελλάδας με το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος να βρίσκονται υπό πίεση.


Τα λεφτά που ταξιδεύουν μέσω Κύπρου στη Βουλγαρία


Βέβαια αν κάποιος αναζητήσει τι ακριβώς συμβαίνει με τον όμιλο Φουρλής θα διαπιστώσει για παράδειγμα ότι το 2013 έγιναν αυξήσεις κεφαλαίου 7,6 εκ Ευρώ στην εταιρία Wyldes (θυγατρική κατά 100% της Housemarket η οποία είναι θυγατρική κατά 100% της Φουρλής Συμμετοχών) που έχει έδρα στην Κύπρο. Η αξία συμμετοχής στην Κυπριακή θυγατρική αποτιμάται στο τέλος του 2013 σε 29,4 εκ Ευρώ. Επίσης διαπιστώνει ότι στην κατά 50% θυγατρική της Wyldes, τη Vyner εταιρίες του ομίλου συμμετείχαν σε αύξηση κεφαλαίου με ποσό 5,092 εκ Ευρώ.
Η Vyner το 2013 έχει έσοδα μηδέν και ζημίες 1,7 εκ Ευρώ ενώ το 2012 είχε έσοδα 14 χιλιάδες και ζημίες 700 χιλιάδες Ευρώ. Το 2013 είχε ενεργητικό 96,6 εκ Ευρώ και υποχρεώσεις 45,6 εκ Ευρώ.
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ο όμιλος Φουρλή δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς κάνουν οι Wyldes και Vyner παρ ότι διακινούνται προς αυτές μέσω της Housemarket που λειτουργεί τα ΙΚΕΑ ιδιαίτερα σημαντικού ύψους ποσά. Το μόνο που έχει ανακοινώσει το 2008 είναι ότι μέσω των εταιριών θα γίνουν επενδύσεις σε ακίνητα στη Βουλγαρία όπου θα στεγαστούν μεταξύ άλλων και ΙΚΕΑ.
Όμως μια απόφαση της Κυπριακής επιτροπής Ανταγωνισμού με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2009 που αφορά στην « Κοινοποίηση εξαγοράς του 50% των μετοχών που κατέχει η Seasonal Maritime Corporation στην εταιρεία Vyner Ltd από την εταιρεία Wyldes Ltd.» αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:

«Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 19/12/2008, μεταξύ της εταιρείας Wyldes Ltd (στο εξής η «Wyldes») και της Seasonal Maritime Corporation (στο εξής «Seasonal»), στη βάση συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο εταιρειών για την αγορά μετοχών της Vyner Ltd (στο εξής «Vyner») από την Wyldes.

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

α) Η Wyldes είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με ημερομηνία εγγραφής την 21 Φεβρουαρίου 2008, αποτελεί εταιρεία συμμετοχών και δεν δραστηριοποιείται σε κάποιο εμπορικό τομέα. O όμιλος Fourlis, στον οποίο ανήκει η Wyldes, αποτελεί εμπορικό όμιλο διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και στην Κύπρο. Ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο αλλά και στο χονδρικό εμπόριο στην Κύπρο και συγκεκριμένα η Housemarket S.A (Cyprus) δραστηριοποιείται σε τρείς βασικούς κλάδους, τη λιανική οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT ATHLETICS CYPRUS) και τη χονδρική ηλεκτρικών ειδών (Samsung, General Electric, Liebherr, Korting).

β) Η Seasonal είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Monrovia, Liberia. Είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο της ναυτιλίας. Η Seasonal έχει μετοχικό κεφάλαιο 500 ονομαστικές μετοχές οι οποίες έχουν εκδοθεί στην εταιρεία Danaos Investments Ltd ως εμπιστευματοδόχος (trustee) του οποίου δικαιούχοι (beneficiaries) είναι φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην Κύπρο, αλλά ούτε και οι ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες «Danaos Shipping Co. Ltd» και Seasonal Financial Holdings». Η Seasonal μετέχει α) κατά 90% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Danaos Shipping Co. Ltd» και β) με 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Seasonal Financial Holdings».

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, είναι αποτέλεσμα απόφασης που λήφθηκε από τις εταιρείες Wyldes και Seasonal, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με ημερομηνία 15/12/2008. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας, είναι οι εν λόγω εταιρείες και οι θυγατρικές τους, ήτοι οι Tavile Ltd και South Ring Mall Sofia EAD, να προχωρήσουν στην αγορά και εκμετάλλευση ακινήτου στη Σόφια της Βουλγαρίας, του οποίου ιδιοκτήτης είναι η εταιρεία Danaos Development SA.»
Εξ όσων είναι γνωστό η Danaos που ανήκει στον εφοπλιστή Ι. Κούστα κατασκεύασε μαζί με τη Φουρλής εμπορικό κέντρο στη Σόφια το Sofia Ring Mall. Όμως με τη εταιρική δομή που εμφανίζεται παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι εκταμιεύονται χρήματα από τον εισηγμένο όμιλο Φουρλής αλλά τίποτα δεν πιστοποιεί από τη διαδρομή τους ότι οι μέτοχοι της Φουρλής έχουν μερίδιο σε αυτές τις επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο έχουν προβληματιστεί οι εποπτικές αρχές που μελετούν κάθε έτος τις οικονομικές καταστάσεις της Φουρλής;


ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ
[email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ