Τα ελληνικά μπισκότα που "γεννούν" κέρδη και θέσεις εργασίας

Τα ελληνικά μπισκότα που "γεννούν" κέρδη και θέσεις εργασίας
Aύξηση του τζίρου της και του προσωπικού της είχε πέρσι μία από τις ιστορικότερες ελληνικές εταιρίες μπισκότου.


Η ιστορική βιομηχανία και market leader στην αγορά μπισκότου, Παπαδοπούλου για μια ακόμη χρονιά ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της. Συγκεκριμένα το απασχολούμενο προσωπικό της την 31η Δεκεμβρίου του 2013 αριθμούσε 1.089 άτομα από 973 άτομα το 2012, δηλαδή αυξήθηκε κατά 12%.

Σημειώνεται ότι πέρυσι η εταιρεία, επεκτάθηκε σε μια νέα αγορά, αυτή του συσκευασμένου ψωμιού σε φέτες, κερδίζοντας διψήφια μερίδια. Για την επέκταση σε αυτή την κατηγορία, η εταιρεία προχώρησε πέρυσι στην υλοποίηση επένδυσης 6,5 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό παραγωγής και συσκευασίας ενώ προχώρησε και στην πρόσληψη 55 ατόμων.
Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, οι πωλήσεις πέρυσι αυξήθηκαν κατά 4,5% στα 126,428 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς η εταιρεία να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της.

Ωστόσο τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 5,6% στα 7,847 εκατ. ευρώ ενώ πτώση 3,6% σημείωσαν και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οι οποίες στο τέλος του 2013 είχαν διαμορφωθεί στα 26,945 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου και του βραχυπρόθεσμου μέρους του Ομολογιακού δανείου 3,69 εκατ. ευρώ).

Σε ότι αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στις 31/12/2013 αυξήθηκαν οριακά 1% στα 56,236 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε επιχορηγήσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου που έλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης για το αναπτυξιακό της επενδυτικό πρόγραμμα. Οι επιχορηγήσεις αυτές αποσβένονται σταδιακά με το ίδιο ποσοστό που εφαρμόζεται στα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε η εταιρεία.

Σημειώνεται τέλος ότι το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 προβλέπει την υλοποίηση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 27,4 εκατ. ευρώ εκ του οποίου 9,6 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση δημοσίου και 17,8 εκατ. ευρώ από ίδια συμμετοχή.

Από το επενδυτικό πρόγραμμα η εταιρεία είχε υλοποιήσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 συνολικές δαπάνες ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, και είχε εισπράξει επιχορήγηση 8 εκατ. ευρώ. Έτσι στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 οι επενδύσεις που υπολείπονται να γίνουν ανέρχονται σε 7,9 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο της επιχορήγησης του δημοσίου σε 1,6 εκατ. ευρώ.