Μυτιληναίος: Η δυστοκία έξι μηνών για το ομολογιακό δάνειο και το παρασκήνιο

Μυτιληναίος: Η δυστοκία έξι μηνών για το ομολογιακό δάνειο και το παρασκήνιο
Συνεχείς αναβολές λαμβάνει η προσπάθεια του ομίλου Μυτιληναίος να βγει στις αγορές

και να αναχρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις του μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου. Η εταιρία έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή από τα τέλη του 2013 αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτύχει το στόχο της να αντλήσει κεφάλαια με επιτόκια που θα θεωρούνται ικανοποιητικά. Η τελευταία διερεύνηση της εταιρίας στις αγορές στα τέλη Απριλίου οδηγούσε ναι μεν σε επιτυχή έκδοση αλλά το επιτόκιο το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί θεωρήθηκε αλμυρό καθώς θα διαμορφωνόταν στα επίπεδα του 6,5% έως 7% για πενταετή διάρκεια και στα επίπεδα του 6% έως 6,25% για τριετή.
Και αυτό διότι έχουν προηγηθεί ομολογιακές εκδόσεις όπως της ΔΕΗ και της Ιντραλότ όπου στη μεν πρώτη το επιτόκιο για δύο εκδόσεις 200 εκατ. και 500 εκατ. τριετούς και πενταετούς διάρκειας διαμορφώθηκε σε 4,75% και 5,5% αντίστοιχα ενώ δεύτερη διέθεσε ομόλογο 250 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας, με επιτόκιο 6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις παρουσιάσεις που έγιναν σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις από την εταιρία σε εκκρεμότητες που είχε ο όμιλος όπως η αντιδικία με τη ΔΕΗ όπου πρόσφατα η Αλουμίνιον κατέβαλε στην εταιρία 21,3 εκ Ευρώ παρά το γεγονός ότι στις οικονομικές καταστάσεις του 2013 ανέφερε πως «Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι η πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόμενης υποχρέωσης ποσού € 20,3 εκ. (€ 17,4εκ πλέον τόκων) είναι απομακρυσμένη.» Οι απαντήσεις που είχαν δοθεί επηρέασαν και τον τρόπο που οι επενδυτές τιμολογούν την έκδοση.
Επισημαίνεται ότι η ληκτικότητα τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου εντός του 2014 είναι τουλάχιστον 165 εκ Ευρώ από πλευράς τουλάχιστον μακροπρόθεσμων δανείων. Το 2013 το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων του ομίλου ήταν 47,8 εκ Ευρώ. Συνολικά ο όμιλος στο τέλος του 2013 είχε πάσης φύσεως υποχρεώσεις 1,55 δις Ευρώ εκ των οποίων οι 690 εκ Ευρώ ήταν τραπεζικές. Στις τραπεζικές υποχρεώσεις τα 256 εκ Ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ