Πόσα λεφτά βάζει στο ταμείο της η Ιντρακόμ με την πώληση δύο θυγατρικών

Πόσα λεφτά βάζει στο ταμείο της η Ιντρακόμ με την πώληση δύο θυγατρικών
Με κέρδος της τάξεως των 200.000 Ευρώ περίπου πουλά η Intracom Holdings το 49% της Intracom Telecom σε επενδυτές στο Dubai, αλλά

βάζει στο ταμείο της ταυτόχρονα 47 εκ ευρώ ρευστότητα ιδιαίτερα υψηλή. Την ίδια στιγμή στο τελικό στάδιο βρίσκεται και η πώληση της Hol στη Vodafone γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να μπουν στα ταμεία του ομίλου άλλα περίπου 60 εκ Ευρώ.
Στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας με την πώληση του 49% της Intracom Telecom δεν επέρχονται αξιοσημείωτες μεταβολές καθώς η πωληθείσα εταιρία ενοποιείτο με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Η Intracom Telecom δεν θα ενοποιείται πλέον στον ισολογισμό της Intracom Holdings ενώ πέραν της ρευστότητας η τελευταία ενισχύει θεαματικά τη χρηματοοικονομική της εικόνα ειδικά στο επίπεδο της μόχλευσης.
Εί όμως που θα γίνει το μεγάλο άλμα είναι με την πώληση της Hol όπου μπορεί να μην προκύψουν κέρδη αλλά πέραν της ρευστότητας θα εξαφανιστεί και μεγάλο μέρος του δανεισμού του ομίλου. Από την άλλη πλευρά μπορεί η Intracom να βάλει ζεστό χρήμα στα ταμεία της ύψους 110 εκ Ευρώ αλλά θα περιοριστεί δραματικά ο κύκλος εργασιών της.
Εκτός και αν τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε νέες εξαγορές γεγονός που θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του ομίλου όπως αυτή διαμορφώθηκε επί αρκετά χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι η Sitronics και η Intracom Holdings είχαν ανακοινώσει στις 28 Ιουνίου 2006 την μεταξύ τους συμφωνία βάσει της οποίας είχαν καταλήξει στην εξαγορά από την Sitronics ποσοστού 51% της Intracom Telecom, έναντι 120 εκατ. ευρώ περίπου.Στο πλαίσιο της συμφωνίας είχε προβλεφθεί δικαίωμα προαιρέσεως (put option) της Intracom για την πώληση του εναπομένοντος 49% των μετοχών της θυγατρικής της προς την Ρωσική πολυεθνική μέχρι τις 30/6/2011. Το τίμημα πώλησης των μετοχών αυτών θα καθοριζόταν είτε κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών είτε, σε περίπτωση μη συμφωνίας, από ανεξάρτητο αποτιμητή, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν χαμηλότερο των 160 εκατ. ευρώ. Μάλιστα όπως έχει ανακοινώσει η Ιντρακόμ στην περίπτωση που ο ανεξάρτητος αποτιμητής καθορίσει ότι το τίμημα των μετοχών αυτών υπολείπεται του ποσού των 160 εκ Ευρώ (πρώτη φορά είχε αναφερθεί σε ανακοίνωση στις 25.06.2008) είναι στη διακριτική ευχέρεια αυτής η αποδοχή ή μη αποδοχή του, ορισθέντος από τον ανεξάρτητο αποτιμητή, ποσού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ