EΛΠΕ: Διακόπτουν την λειτουργία μονάδας για επισκευές

EΛΠΕ: Διακόπτουν την λειτουργία μονάδας για επισκευές
Στην διακοπή της μονάδας παραγωγής Flexicoker προκειμένου να διορθωθεί τεχνική βλάβη που προέκυψε, προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρουσιάστηκε παραμόρφωση στο κέλυφος της μονάδας του Διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες ημέρες, ένα περιστατικό που συνέβη στον αεριοποιητή του Διυλιστηρίου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Ελευσίνα έλαβε δημοσιότητα δυσανάλογη των πραγματικών του διαστάσεων τόσο από τεχνικής άποψης όσο και από πλευράς ασφαλείας του διυλιστηρίου και των εργαζομένων σε αυτό. Για την ενημέρωση του κοινού, η Εταιρεία παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Στις 20/1/2014 παρουσιάστηκε μικρή παραμόρφωση στο κέλυφος του αεριοποιητή 32-R-003 της Μονάδας Θερμικής Πυρόλυσης (Flexicoker) του Διυλιστηρίου Ελευσίνας, σε ποσοστό περίπου 1% της διαμέτρου του δοχείου. Η παραμόρφωση αυτή οφείλεται σε λεπτές ρωγματώσεις της εσωτερικής πυρίμαχης επένδυσης, η οποία προστατεύει το χαλύβδινο κέλυφος του δοχείου από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Παρόμοια περιστατικά είναι συνηθισμένα σε εξοπλισμό με εσωτερική πυρίμαχη επένδυση. Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Η εν λόγω παραμόρφωση έγινε αμέσως αντιληπτή από τους λειτουργούντες την Μονάδα, έλαβε χώρα αξιολόγηση του περιστατικού και εφαρμόσθηκαν οι προβλεπόμενες τεχνικές αντιμετώπισής του. Παράλληλα, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συνεχούς παρακολούθησης των θερμοκρασιών της περιοχής σε 24ωρη βάση, με την εγκατάσταση τοπικών θερμοστοιχείων και χρήση θερμοκαμερών, ενώ έχει προβλεφθεί η άμεση διακοπή της λειτουργίας του αεριοποιητή σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν άμεσα όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή των ιδιοτήτων του μετάλλου στην περιοχή της παραμόρφωσης, οι οποίες έδειξαν ότι δεν υφίσταται καμία βλάβη του υλικού και ότι το δοχείο λειτουργεί εντός των ορίων σχεδιασμού του και όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες διεθνείς κώδικες. Οι μετρήσεις αυτές επαναλαμβάνονται σε τακτικότατα χρονικά διαστήματα.
Το Διυλιστήριο ζήτησε επίσης την υποστήριξη του παρόχου τεχνολογίας, ο οποίος σχεδίασε την Μονάδα και με παρουσία τεχνικών του ελέγχθηκαν τόσο το δοχείο όσο και τα μέτρα αντιμετώπισης του συμβάντος. Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώθηκε η ορθότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνονται σε παρόμοιες περιπτώσεις από τη συγκεκριμένη εταιρεία στα διυλιστήριά της ανά τον κόσμο. Περαιτέρω, έχουν ζητηθεί από τον παραπάνω πάροχο αλλά και από τον κατασκευαστή του δοχείου λεπτομερείς μελέτες για την ανάλυση των αιτίων του συμβάντος και την διαδικασία αποκατάστασης
Τονίζεται με απόλυτη σαφήνεια ότι το περιστατικό αυτό δεν δημιουργεί κανέναν απολύτως κίνδυνο, ούτε για τους εργαζομένους στο Διυλιστήριο ούτε για τους κατοίκους των όμορων περιοχών.
Η Εταιρεία ωστόσο λαμβάνοντας αφ' ενός μεν υπ' όψη την ευαισθησία που ευλόγως υπάρχει στην κοινή γνώμη, στην τοπική κοινωνία και στην Ελληνική Πολιτεία για ανάλογα περιστατικά και αφ' ετέρου την σταθερή και αταλάντευτη θέση της για απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεών της έχει, για απολύτως προληπτικούς λόγους, ήδη ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της και έχει προχωρήσει στην προετοιμασία όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την οργάνωση του σταματήματος της Μονάδας, η οποία θα οδηγήσει και στην οριστική επίλυση του ζητήματος με την επισκευή του κελύφους και της πυρίμαχης επένδυσης του αεριοποιητή.
Τα Ελληνικά Πετρέλαια συνεργάστηκαν από την αρχή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας άμεση, πλήρη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ