"Ακάλυπτη" η αύξηση κεφαλαίου της Dionic

"Ακάλυπτη" η αύξηση κεφαλαίου της Dionic
Σε περιπέτειες μπαίνει η Ντιονίκ καθώς η αύξηση κεφαλαίου καλύφθηκε μόλις κατά 47% και συγκεντρώθηκαν 1,9 εκ Ευρώ αντί ζητούμενου ποσού 4 εκ Ευρώ ενώ

ο όμιλος μόνο προς δημόσιο και ταμεία έχει υποχρεώσεις 2,75 εκ Ευρώ και διαπραγματεύεται τη ρύθμιση των τραπεζικών του δανείων .
Ειδικότερα στην αύξηση συμμετείχαν 83 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από την 4.12.2013 έως και την 18.12.2013, με την καταβολή σε μετρητά συνολικού ποσού μόλις 284.878,50 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 949.595 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,1224%, ενώ 12.372.825 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με την από 20/12/2013 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας 5.400.034 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν με βάση των προεγγραφών σε παλαιούς και νέους μετόχους που κατέβαλαν 1.620.012,83 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εγγραφών και προεγγραφών υπέρ παλαιών και νέων μετόχων να ανέρχεται σε 47,6254% ήτοι 6.349.629 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού 1.904.891,33 ευρώ.
Η εταιρία έχει υποβάλλει συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενώ οι μέτοχοι που συμμετείχαν στην μη καλυφθείσα αύξηση έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν και να πάρουν πίσω τα χρήματα που κατέθεσαν.
Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια εξέλιξη αν δεν φαίνεται πιθανό η εταιρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας. Ακόμα όμως και περίπου 1,9 εκ Ευρώ που συγκεντρώθηκαν το πρόβλημα δεν επιλύεται και είναι θέμα χρόνου η κατάρρευση αν δεν βρεθούν πρόσθετα κεφάλαια.
Στο εννιάμηνο η εταιρία είχε αρνητική καθαρή θέση 1,56 εκ Ευρώ η οποία μετά την αύξηση καθίσταται οριακά θετική. Είναι δε εντυπωσιακό ότι η εταιρία εμφανίζει στο εννιάμηνο απαίτηση 40.000 Ευρώ από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει δανεισμό μελών του ΔΣ αλλά η εταιρία δεν διευκρινίζει αν η απαίτηση αφορά μέλος του ΔΣ. Σε επίπεδο ομίλου στα τέλη Νοεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς δημόσιο και ταμεία έφταναν στα 2,75 εκ Ευρώ και είχαν υποβληθεί αιτήσεις ρύθμισης.

ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ