Ομολογιακά δάνεια 249 εκατ. από Αλουμίνιον και Protergia

 Ομολογιακά δάνεια 249 εκατ. από Αλουμίνιον και Protergia

Ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 249 εκατ ευρώ εξέδωσε η Αλουμίνιο και η 100% θυγατρική της Protergia, με την επωνυμία Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ. Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (145 και 104 εκατ ευρώ αντίστοιχα). 

Η διάρκεια των ομολογιακών δανείων είναι 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα έτη, ήτοι συνολικά έως 5 έτη. Η Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ. Νικολάου θα αναδεχτεί λόγω απόσχισης με εισφορά προς αυτή τον κλάδο που αφορά στην παραγωγή ενέργειας από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Protergia Α.Ε., με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού την 31.08.2013.

«Η παραπάνω εξέλιξη σε συνέχεια της αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ποσού έως 243.000.000 ευρώ, για διάρκεια τριών ετών με τη δυνατότητα επέκτασης για ακόμα δύο έτη, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2013, βελτιώνει ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ (credit profile) του Ομίλου και διασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος Μυτιληναίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ