Οι περίεργες αγοραπωλησίες Φειδάκη και το δώρο στο Ρέστη

Οι περίεργες αγοραπωλησίες Φειδάκη και το δώρο στο Ρέστη
Πριν από αρκετό καιρό, η κοινή εταιρία Φειδάκη-Ρέστη στην ενέργεια, η RF ENERGY είχε αποκτήσει περίπου 680.000 μετοχές της First Business Bank , τράπεζας συμφερόντων του προφυλακισμένου σήμερα εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, με τίμημα 2 εκ Ευρώ.

Ως γνωστόν στις 10 Μαΐου του 2013 η FBB ετέθη υπό ειδική εκκαθάριση και το καλό κομμάτι της μεταβιβάστηκε στην Εθνική. Κάτι που σημαίνει ότι οι μετοχές θα έμεναν «αμανάτι» στην RF, αφού η αξία τους ουσιαστικά μηδενίστηκε.
Όμως μέσα στον Ιούλιο, δύο μήνες μετά την εκκαθάριση της FBB, η RF Energy, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της μητρικής FG και συγκεκριμένα στη σημείωση 17: « προέβη στην πώληση του χαρτοφυλακίου που κατείχε στην FBBank, έναντι τιμήματος 2.650.000 ευρώ. Από την συναλλαγή προέκυψε κέρδος 650.000 ευρώ». Δηλαδή η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να πουλήσει τις μετοχές μιας τράπεζας που επί της ουσίας έχει χρεοκοπήσει, αλλά αποκόμισε και σημαντικό κέρδος.

Βέβαια το ερώτημα που ετέθη ήταν ποιος «κουβαρντάς» αγόρασε μετοχές μιας χρεοκοπημένης τράπεζας πληρώνοντας και υπεραξία. Σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες του Fpress, αγοραστής ήταν ο βασικός μέτοχος της εταιρίας Γ. Φειδάκης, ο οποίος επί της ουσίας πλήρωσε για την αγορά μηδενικής αξίας μετοχών της FBB, το ποσό των 2.650.000 ευρώ, παίρνοντας ο ίδιος την ζημιά.
Τα χρήματα αυτά μπήκαν στο ταμείο της RF. Όμως μέτοχος της RF είναι κατά 50% ο προφυλακισμένος κ. Ρέστης. Κατά συνέπεια ο κ. Ρέστης έχει χωρίς να καταβάλλει ούτε ένα Ευρώ, μερίδιο σε έσοδο για την εταιρία 1,325 εκ ευρώ και συμμετοχή στο κέρδος 325 χιλιάδες ευρώ. Το ζήτημα όμως που γεννάται είναι γιατί ο κ. Φειδάκης να εκταμιεύσει 2,65 εκ ευρώ για να καλύψει βέβαιη ζημία 2 εκ Ευρώ της RF την οποία κάλλιστα αν επιθυμούσε θα μπορούσε να την καλύψει μέσω μιας αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας για να αυξήσει και το ποσοστό του.
Άρα μόνο «διαβολική σύμπτωση» δεν είναι το γεγονός ότι ο κ. Φειδάκης στις 15/5 του 2013 δηλαδή πέντε ημέρες μετά την υπαγωγή σε καθεστώς εκκαθάρισης της FBB πώλησε έναντι 10,573 εκ Ευρώ το 10%, που κατείχε στην RF, μέσω προσωπικής του εταιρίας γνωρίζοντας ότι η RF θα γράψει ζημιά 2 εκ Ευρώ από την FBB.
Όπως δεν φαίνεται να είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εισηγμένη FG Europe πλήρωσε στον κ. Φειδάκη το ποσό των 10,573 εκ Ευρώ εκ των οποίων τα 5 εκ Ευρώ άμεσα και ίσως από αυτά τα 2,65 εκ Ευρώ χρησιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων για την εξαγορά των μετοχών της FBB που δεν είχαν καμία αξία.
Γιατί αν ο κ. Φειδάκης δεν έκανε την κίνηση εξαγοράς των μηδενικής αξίας μετοχών τότε στο τέλος του χρόνου θα έπρεπε να εξηγήσει στους μετόχους μειοψηφίας της εισηγμένης και ενδεχόμενα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές γιατί η FG Europe εξαγόρασε το 10% της RF ενώ ήξερε θα της φέρει ζημιά στη χρήση 2013 , 2 εκ Ευρώ.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 ο κ. Φειδάκης είχε πουλήσει το 2,5% της RF στην FG Europe με την ίδια τιμήπου πούλησε και το Μάιο του 2013 ενώ τότε δεν είχε σκάσει η FBB και δεν υπήρχε η ζημιά των 2 εκ Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ