Ναι υπό όρους στην είσοδο της ΤΕΡΝΑ στην Waste

Ναι υπό όρους στην είσοδο της ΤΕΡΝΑ στην Waste
Αμφιβολίες ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της εισόδου της Τέρνα Ενεργειακή στην Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων, ιδίως στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, εκφράζει η Επ. Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 24 Οκτωβρίου για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, τη γνωστοποιηθείσα από τις εταιρείες ΔΕΗ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ συγκέντρωση που αφορά τη μεταβολή στην ποιότητα του ασκούμενου κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης Waste Syclo Υπηρεσίες Διαχείρισης Αποβλήτων με την είσοδο ως νέου μετόχου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στη θέση του έτερου υφιστάμενου μετόχου. Σύμφωνα με την εισήγηση, προκύπτουν αμφιβολίες ως προς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της συγκέντρωσης, ιδίως στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η έγκριση της συγκέντρωσης υπό όρους, ούτως ώστε να καταστεί αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σημειώνεται ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ