Η αποβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζεται...

 Η αποβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζεται...
Οι μισές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ζημιογόνες, με τις καθαρές ζημιές να ανέρχονται στα 187,3 εκατ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από μελέτη των ισολογισμών 218 εταιριών με έδρα το βορειοελλαδικό τόξο, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, 109 επιχειρήσεις ήταν ζημιογόνες το 2012, με το σύνολο των ζημιών να διαμορφώνεται στα 324,9 εκατ. ευρώ, ενώ 109 εταιρίες εμφάνισαν κέρδη ύψους 137,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΣΒΕΕ η παρατηρούμενη τάση εμβάθυνσης της αποβιομηχάνισης στη Βόρεια Ελλάδα αποτυπώνεται και από τα στοιχεία οριστικής παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων - μελών του ΣΒΒΕ. Συγκεκριμένα από το 2008, δηλαδή την έναρξη της οικονομικής κρίσης, μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει οριστικά περισσότερες από 50 σημαντικές μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα τις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει:

1. Όπως και την περυσινή χρονιά (2011), έτσι κατά το 2012, το 50% των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος εξακολουθεί να εργάζεται με ζημίες. Το ποσοστό παραμένει έντονα υψηλό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το ότι το 2008, δηλαδή στην αρχή της κρίσης το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 17%.

2. Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους έχει πάψει να έχει θετικό πρόσημο από το 2009. Για το 2012 οι βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας εμφανίζουν «περιθώριο ζημιών» της τάξης του 5%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συμπερασμάτων:

3. Ο Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκε κατά περίπου 200 εκ. το 2012 σε σχέση με το 2011, είναι δηλαδή μειωμένος κατά 5,73%.

4. Οι Ζημίες αυξήθηκαν την εξεταζόμενη διετία κατά 140%, και από 77,9 εκ. €, ανήλθαν στα 187,3 εκ. €

5. Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4,22%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 5,94%.
Όσον αφορά συμπεράσματα κατά τάξη κύκλου εργασιών:

6. Τις μεγαλύτερες «αντοχές» από την οικονομική κρίση εμφανίζουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν Κύκλο Εργασιών από 50 – 200 εκ. €, όπου απλώς το περιθώριο καθαρού κέρδους είναι μηδενικό, ενώ,

7. Τις μεγαλύτερες «πιέσεις» και επιπτώσεις από την οικονομική κρίση δέχονται οι επιχειρήσεις με Κύκλο Εργασιών έως 3 εκ. €, οι οποίες παρουσιάζουν δείκτη ζημιών ίσο με 94,2%.

8. Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τρεις τάξεις κύκλου εργασιών (3-5 εκ., 5-10 εκ. € και 10 – 50 εκ. €) ο δείκτης ζημιών πλέον από μονοψήφιος έχει γίνει διψήφιος και στην περίπτωση των επιχειρήσεων από 5 – 10 εκ. € αγγίζει το 20%.

Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσματα, ακόμη και ο με παραδοσιακά μεγάλες αντοχές κλάδος των «τροφίμων και των ποτών» παρουσιάζει αύξηση ζημιογόνων επιχειρήσεων κατά το 2012, αφού πλέον και γι' αυτόν 1 στις 3 επιχειρήσεις, εμφανίζει ζημίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ