LAMDA Development: Ενοποιημένα κέρδη EBITDA 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2024

LAMDA Development: Ενοποιημένα κέρδη EBITDA 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2024

Τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν νέο ρεκόρ Retail EBITDA

Ενοποιημένα κέρδη EBITDA 40,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2024 (πενταπλάσια αύξηση έναντι του 2023), λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων των Εμπορικών Κέντρων, των Μαρινών και του Έργου στο Ελληνικό ανακοίνωσε σήμερα η LAMDA Development.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου αναφέρει ότι ότι οι επιχειρηματικοί τομείς του ομίλου ξεκίνησαν το 2024 επιτυγχάνοντας νέα ιστορικά ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας. «Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Έργο Ελληνικού συνεχίζουν να αυξάνονται με πάνω από 670 εκατ. εισπράξεις μέχρι σήμερα. Οι πωλήσεις το ' Τρίμηνο 2024 πενταπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη σχεδόν σε όλες τις αναπτύξεις στο παράκτιο μέτωπο, συγκεκριμένα στο Riviera Tower, στα Cove Residences, στα Cove Villas, στο Park Rise, στο Sports Complex και στο έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Τα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία συνεχίζουν να δημιουργούν νέα ρεκόρ με τα αποτελέσματα Retail EBITDA να αυξάνονται 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, λόγω των αυξημένων πωλήσεων των καταστημάτων και της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών ο οποίος ξεπέρασε τα 5 εκατ. το Α' Τρίμηνο 2024. Οι μαρίνες επίσης κατέγραψαν αύξηση κερδοφορίας EBITDA 13% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι. Όλα τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί διατηρώντας παράλληλα σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 0,6 δισ. ευρώ. Στο μέλλον, αναμένουμε περαιτέρω επιτάχυνση των κατασκευαστικών εργασιών στο έργο του Ελληνικού καθώς και την έναρξη των εργασιών στη Riviera Galleria και στο The Ellinikon Mall, τα οποία κατά την ολοκλήρωση τους θα διπλασιάσουν σχεδόν την κερδοφορία EBITDA του ομίλου LAMDA MALLS», αναφέρει ο Οδυσσέας Αθανασίου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα 4 εμπορικά κέντρα σε λειτουργία σημείωσαν νέο ρεκόρ Retail EBITDA στα 22,5 εκατ.ευρώ (αύξηση 8% έναντι του Α' Τριμήνου 2023), κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων από βασικά μισθώματα (αύξηση 8% έναντι του Α' Τριμήνου 2023) και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης (αύξηση 16% έναντι του Α' Τριμήνου 2023). Τα εν λόγω επιτεύγματα υποστηρίχθηκαν από την αύξηση της επισκεψιμότητας, με τους επισκέπτες να ανέρχονται σε 5,5 εκατ. (αύξηση 4% έναντι του Α' Τριμήνου 2023), και την επίτευξη νέου ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα 171 εκατ. ευρώ (αύξηση 9% έναντι του Α' Τριμήνου 2023).

Επίσης επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στις εμπορικές μισθώσεις για τους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο έργο του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall (πρώην Vouliagmenis Mall) και 62% του GLA στη Riviera Galleria, σε υψηλότερες τιμές έναντι των εμπορικών κέντρων σε λειτουργία, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη μιας αγοράς με χαμηλή προσφορά καθώς και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπόρων για αυτές τις νέες αναπτύξεις. Στοχεύουμε, αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει συμφωνίες HoT για 83% του GLA στο The Ellinikon Mall και 75% του GLA στο The Ellinikon Mall και 75% του GLA στη Riviera Galleria.

Οι μαρίνες επίσης κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε νέο ιστορικό ρεκόρ, στα 7,3 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 13% έναντι του Α' Τριμήνου 2023 στα 4,6 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω σημαντική επίδοση αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές πελατειακές σχέσεις, υποστηριζόμενες από τις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Τα υψηλότερα έσοδα από τις διελεύσεις σκαφών αναψυχής (yachts) συνέβαλαν επίσης στη βελτιωμένη επίδοση των μαρινών.

Έργο Ελληνικού

Αναφορικά με το έργο του Ελληνικού, που είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ολοκληρωθεί μια σειρά επιτευγμάτων εντός του 2023 αλλά και από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα.

«Πρώτον, επιτεύχθηκε λειτουργική κερδοφορία σε διάστημα σχεδόν 3 ετών από την έναρξη του έργου. Δεύτερον, έχουμε καταγράψει πάνω από 670 εκατ. ευρώ ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέχρι την 27.05.2024, και τρίτον, μετά την επιτυχημένη πορεία πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων στο παράκτιο μέτωπο, ξεκίνησε τη διάθεση επιλεγμένων διαμερισμάτων στη Γειτονιά Little Athens, με τις κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές να ανέρχονται σε 206 διαμερίσματα ή περίπου 60% αυτών των επιλεγμένων διαμερισμάτων. Τέλος, συνεχίζεται να καταγράφεται πρόοδος τόσο στα έργα υποδομών όσο και στις κατασκευές κτιρίων, τα οποία είναι πλέον εμφανή από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το Α' Τρίμηνο 2024 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) 46 εκατ. ευρώ διαμορφώνοντας το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών για κτίρια και έργα υποδομών από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 στα 361 εκατ. ευρώ».

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα κυριότερα ορόσημα, μέχρι τη δημοσίευση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2024, αναφορικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Εταιρείας για τα κτιριακά έργα και τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού, είναι τα ακόλουθα:

-Riviera Tower: τα πρώτα επίπεδα της ανωδομής του πύργου είναι πλέον ορατά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες φέροντος οργανισμού της ανωδομής, με τη σκυροδέτηση των δύο κεντρικών πυρήνων ανελκυστήρων/κλιμακοστασίων μέχρι και τον 3ο όροφο. Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στον 4ο όροφο και για τους δύο κεντρικούς πυρήνες.

-The Cove Residences: στα οικόπεδα 5-6, που περιλαμβάνουν συνολικά 7 κτίρια, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου ενώ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες σκυροδέτησης του 1ου ορόφου. Στα οικόπεδα 7-8, που περιλαμβάνουν 14 κτίρια, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι εργασίες σκυροδέτησης της θεμελίωσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας ισογείου.

-Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ολοκληρωθεί 80% των εκσκαφών και 59% των σκυροδετήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ