ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ματαίωσε το διαγωνισμό για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ματαίωσε το διαγωνισμό για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ο διαγωνισμός τελούσε υπό αναστολή από τις 19 Μαρτίου 2021

Τη ματαίωση της διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.», ανακοίνωσε σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 12.10.2023, αποφάσισε να ματαιώσει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Ο διαγωνισμός τελούσε υπό αναστολή από τις 19 Μαρτίου 2021 μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Το Ταμείο θα εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και θα αξιολογήσει τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ