Ερευνα ΙΕΛΚΑ: Οι επιχειρήσεις τροφίμων απορρόφησαν το 23% των ανατιμήσεων

Ερευνα ΙΕΛΚΑ: Οι επιχειρήσεις τροφίμων απορρόφησαν το 23% των ανατιμήσεων

Το 98% των επιχειρήσεων δηλώνει πως έχει απορροφήσει έστω ένα μέρος των ανατιμήσεων από τους προμηθευτές,

Αύξηση 3,2% στην αξία των πωλήσεων αναμένει κατά μέσον όρο η συντριπτική πλειονότητα (80%) των στελεχών του λιανεμπορίου και βιομηχανίας FMCG για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, έναντι μόλις 4% που αναμένει μείωση. Συνολικά για το 2023 αναμένουν επίσης αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 2,3%. Παράλληλα, όμως ένα μεγάλο ποσοστό προβλέπει και μείωση του όγκου των πωλήσεων κατά 1,1% σε ετήσια βάση.

Επίσης, το 98% των επιχειρήσεων δηλώνει πως έχει απορροφήσει έστω ένα μέρος των ανατιμήσεων από τους προμηθευτές, με το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά να ανέρχεται στο 23%.

Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από την εξαμηνιαία έρευνα τάσεων του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το οποίο αποτυπώνει σαφώς την επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στην κατανάλωση. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τα αποτελέσματα της νέας έρευνας απεικονίζουν ένα δύσκολο και ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων (βιομηχανία και λιανεμπόριο) και μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να αναστραφεί άμεσα.

Διαχρονικές προσδοκίες για την εξέλιξη των πωλήσεων

Επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση στη χώρα

Αναλυτικά, συνεχίζοντας την ίδια τάση με την προηγούμενη μέτρηση, το 50% των στελεχών θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε τον Αύγουστο έναντι 19% που θεωρεί ότι βελτιώθηκε. Το οικονομικό κλίμα εν συνόλω παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, φτάνοντας τις 0,43 μονάδες, με τον συγκεκριμένο δείκτη να συνδυάζει τις εκτιμήσεις των στελεχών για τις πωλήσεις, τις τιμές και τις οικονομικές συνθήκες.

Εκτίμηση για το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων

Βάσει της έρευνας, η πλειονότητα των επιχειρήσεων σε ποσοστό 56% αναμένει καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς την κερδοφορία της φέτος, ενώ 18% αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με το 2022. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγματος είτε δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα, είτε δεν αναμένουν μεταβολή. Πρακτικά 2 στις 3 επιχειρήσεις του κλάδου του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας τροφίμων αναμένουν κάποια μικρή κερδοφορία το 2023, ενώ λίγο περισσότερες από 1 στις 10 αναμένει ζημιές. Από αυτές τις επιχειρήσεις που αναμένουν κέρδη, οι 2 στις 3 εταιρείες αναμένουν κέρδη άνω του 2%, ενώ 1 στις 3 σχεδόν οριακά κέρδη κάτω από 2%.

Τι ανεβάζει τις τιμές

Σύμφωνα με το σύνολο των στελεχών του κλάδου, το κόστος ενέργειας, οι τιμές των πρώτων υλών και το κόστος μεταφορών είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που σπρώχνουν ανοδικά τις τιμές. Για το 97%, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδρά αυξητικά στις τιμές των προϊόντων. Επίσης, μικρότερη αλλά αξιοσημείωτη επίδραση στις τιμές ασκούν η κερδοσκοπία, οι εκλογές, οι νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας, το κόστος δανεισμού και το εργασιακό κόστος, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες.

Παράγοντες επίδρασης τιμών

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τα στοιχεία αυτά δείχνουν την μεγάλη ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και την πολυπλοκότητα αντιμετώπισης του φαινομένου, λόγω των πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν στις τιμές.

Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου τροφίμων και της βιομηχανίας τροφίμων έχει απορροφήσει μέρος των ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα, το 98% των επιχειρήσεων έχει απορροφήσει έστω ένα μέρος από τις ανατιμήσεις από τους προμηθευτές και δεν τις έχει μεταφέρει στους πελάτες. Το ποσοστό της αύξησης που έχει απορροφηθεί μεσοσταθμικά είναι 23%, δηλαδή το ¼ της αύξησης. Το 32% έχει απορροφήσει έως 10%, το 33% έχει απορροφήσει 10-25%, το 25% έχει απορροφήσει 25-50% και το 9% πάνω από 50%. Βέβαια το κατά πόσο αυτό μπορεί να συνεχιστεί αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα, καθώς όσο δεν εμφανίζεται αποκλιμάκωση των τιμών, η απορρόφηση των ανατιμήσεων θα αποτελεί μη βιώσιμη λύση για τις εταιρείες, σύμφωνα με την έρευνα.

Απορρόφηση των ανατιμήσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ