HelleniQ Energy: Στα 277 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου

HelleniQ Energy: Στα 277 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου

Συνολικά για το Α’ Εξάμηνο, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €568 εκατ.

Τα 277 εκατ. ευρώ άγγιξαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου για την Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ).

Ειδικότερα, η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β' Τριμήνου 2023, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €164 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €26εκατ.. Συνολικά για το Α’ Εξάμηνο, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανέρχονται σε €568 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε €277 εκατ., καταγράφοντας μια ακόμα θετική επίδοση του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα ELPEDISON και ΔΕΠΑ που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Τα αποτελέσματα στο Β’ Τρίμηνο επηρεάστηκαν από τα χαμηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, ιδιαίτερα συγκρινόμενα με τα ιστορικά υψηλά της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τη βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα από τις καλύτερες λειτουργικές επιδόσεις και την αυξημένη διαθεσιμότητα των 3 διυλιστηρίων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν στους 3,95 εκατ. τόνους (+16%), με τις εξαγωγές να ενισχύονται κατά 28%, αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικών όγκων πωλήσεων. Αντίστοιχα, αυξημένη συνεισφορά είχαν και οι ΑΠΕ, καθώς, μέσα από τις επενδύσεις τής τελευταίας διετίας έχει αυξηθεί σημαντικά η εγκατεστημένη βάση και η παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €7 εκατ. στο Β’ Τρίμηνο 2023 (2022: €524 εκατ.) και στα €162 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο 2023 (2022: €869 εκατ.). Η σημαντική μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει ευκρινώς την επίπτωση των τιμών και της αποτίμησης των αποθεμάτων ασφαλείας που καλείται να τηρεί και να χρηματοδοτεί η Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η διαφορά εξ’ αυτού του λόγου, μεταξύ των δύο περιόδων ξεπερνά τα €700 εκατ., καθώς το Α’ Εξάμηνο 2023 ενσωματώνει ζημιές €197 εκατ. που αντιστρέφουν μέρος των €513 εκατ. που είχε η Εταιρεία ως κέρδη το Α’ Εξάμηνο 2022.Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το τελευταίο τρίμηνο είχαμε θετικά αποτελέσματα και εξέλιξη σε όλα τα θέματα της Εταιρείας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης και τη μεγάλη πτώση των τιμών σε σχέση με πέρυσι. Σε ένα τρίμηνο με αδύναμα περιθώρια διύλισης, η Εταιρεία βελτίωσε τις λειτουργικές της επιδόσεις στα διυλιστήρια, ανέπτυξε την εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αύξησε τη συνεισφορά από τις νέες ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα του εξαμήνου σε όρους Συγκρίσιμων EBITDA διαμορφώθηκαν σε €568 εκατ., δίνοντας μια καλή πρόβλεψη για το σύνολο της χρονιάς από πλευράς τόσο αποτελεσμάτων, αλλά και βελτιωμένου μείγματος και συνεισφοράς των νέων δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων ετών, οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τον βηματισμό μας για να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις, δίνοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια, τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και στηρίζοντας, ταυτόχρονα, την κοινωνία. Παράλληλα όμως, δεν αμελήσαμε το μέλλον της Εταιρείας, δίνοντας την απαραίτητη έμφαση στην εξέλιξη με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού και ενεργειακής μετάβασης VISION 2025, το οποίο σχεδιάσαμε προσεκτικά και υλοποιήσαμε όσο πιο πιστά μπορούσαμε.

Πέρα από τα λειτουργικά αποτελέσματα, στοχεύσαμε στην ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων μας σε ΑΠΕ, με σειρά στοχευμένων κινήσεων όπως α) προσθήκη στο δυναμικό μας έργων ΑΠΕ -υπό λειτουργία ή κατασκευή- συνολικής ισχύος έως 406 MW, β) είσοδο σε ΑΠΕ και εμπορία πράσινης ενέργειας σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας, γ) είσοδο στη νέα αγορά αποθήκευσης ενέργειας με την επιτυχία στον πρόσφατο διαγωνισμό για ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης (μπαταριών) συνολικής ισχύος 100 MW και δ) την υπογραφή μιας πρωτοποριακής χρηματοδότησης μέχρι €766 εκατ. για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα. Στόχος μας για τον χρόνο είναι η επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας και διανομής μερισμάτων στους μετόχους μας αλλά ταυτόχρονα και η περαιτέρω στρατηγική ισχυροποίηση της Εταιρείας με στροφή σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ