ΕΛΣΤΑΤ: Στα 16,91 δισ. ο τζίρος του λιανεμπορίου το β΄τρίμηνο με άλμα 7%

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 16,91 δισ.  ο τζίρος του λιανεμπορίου το β΄τρίμηνο με άλμα 7%

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη των πωλήσεων/κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα, στο σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 16,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 15,80 δισ. ευρώ και αύξηση 13,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 14,88 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 είναι:

– Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, αύξηση 49,7%.
– Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 23,3%

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 είναι:

– Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 14,7%
– Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 1,7%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2022 είναι:

– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 9,8%.
– Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 9,5%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2022 είναι:

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 0,9%.
– Περιφέρεια Ηπείρου, μείωση 0,6%.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 9,92 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 9,61 δισ. ευρώ.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2023 ανήλθε σε 3,74 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,32 δισ. ευρώ και αύξηση 5,2% σε σχέση με το Μάιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,55 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 είναι:

– Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 31,4%.
– Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 27,4%.

Η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 είναι:

– Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 15,7%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 είναι:

– Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 13,7%.
– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 11,2%

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 είναι

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μείωση 3,0%.

ια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2023 ανήλθε σε 1,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 1,20 δισ. ευρώ.

3. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 6,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,72 δισ. ευρώ και αύξηση 16,8% σε σχέση με τον πρώτο τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 5,23 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2022 είνα

– Περιφέρεια Κρήτης, αύξηση 12,2%
– Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 11,0%.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 4,66 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 4,45 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2023 ανήλθε σε 1,04 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,91 δισ. ευρώ και αύξηση 8,0% σε σχέση με τον Μάιο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,96 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2023 σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 είναι:

– Περιφέρεια Κρήτης, αύξηση 21,9%.
– Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αύξηση 16,3%.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2023 ανήλθε σε 0,52 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,47 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ