Νέο deal στην ενέργεια: Η Mytilineos εξαγόρασε τη Volterra - Στα 24 εκατ. ευρώ το μέγιστο τίμημα

Νέο deal στην ενέργεια: Η Mytilineos εξαγόρασε τη Volterra - Στα 24 εκατ. ευρώ το μέγιστο τίμημα

Η ενσωμάτωση της VOLTERRA (μετά την Watt+Volt) στο Sub-Segment M Energy Customers Solutions, αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της MYTILINEOS σε ποσοστό 13%

Την Volterra εξαγόρασε η Mytilineos από την Αβαξ, με το μέγιστο τίμημα να ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της MYTILINEOS για την διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, ενισχύοντας περαιτέρω την καθετοποίησή της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλει, στο μέτρο που της αναλογεί, στην εξυγίανση και στο consolidation των ενεργειακών αγορών στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους προς όφελος των καταναλωτών.

Βάσει της πορείας που χάραξε μετά τον Εταιρικό μετασχηματισμό του 2022, η MYTILINEOS ενισχύει συνεχώς τόσο οργανικά όσο και με εξαγορές και τα 5 SubSegments του Κλάδου Ενέργειας, σημειώνεται η εταιρεία. Η ενσωμάτωση της VOLTERRA (μετά την Watt+Volt) στο Sub-Segment M Energy Customers Solutions, αυξάνει το μερίδιο της αγοράς της MYTILINEOS σε ποσοστό 13%. Με την προσθήκη μεγάλων πελατών Υψηλής Τάσης, νέων εξαγορών και νέων πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το ποσοστό αυτό αναμένεται εντός του 2024 να φτάσει το 20% – 25%, χάρη στο διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την προμήθεια Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, αλλά και έξυπνων προϊόντων και λύσεων πλησίον του ενεργειακού φάσματος σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η ΑΒΑΞ θα εισπράξει κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ποσό €6 εκατ. ως αρχικό τίμημα και ποσό €7 εκατ. ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των €24 εκατ. κατά το μέγιστο.

H Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές

Από την πλευρά της η Αβαξ, αναφέρει πως η συναλλαγή εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας να εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και για αυτό αποχωρεί από τις δραστηριότητες της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πώληση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ το 2022, η Εταιρεία εξέρχεται έτσι από τον κλάδο με σημαντικές υπεραξίες. Υπό την ιδιοκτησία της MYTILINEOS, οι πελάτες της Volterra, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 2,2% της αγοράς, θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ιδιώτη καθετοποιημένου ενεργειακού παρόχου, ενώ παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αυξημένη γκάμα προϊόντων, χωρίς να διαταράσσεται η εξαιρετική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που τους προσφέρεται, αναφέρει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την Αβαξ, η συναλλαγή δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και οριστικοποιηθεί η πώληση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ