Αισιοδοξία Εξάρχου για θετικά αποτελέσματα στην Intrakat από το 2023 - Οι θετικές προοπτικές

Αισιοδοξία Εξάρχου για θετικά αποτελέσματα στην Intrakat από το 2023 - Οι θετικές προοπτικές

Την εκτίμησή του ότι o κλάδος κατασκευών της Intrakat θα πετύχει break even ενώ υπάρχει η αισιοδοξία αισιοδοξούμε και για κάποιο θετικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Αλέξανδρος Εξάρχου στην παρουσίαση αποτελεσμάτων στους αναλυτές.

Βασικά του επιχειρήματα ως προς αυτό είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά η εταιρεία εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα, αλλά και ότι τα νέα έργα της εταιρείας έχουν αναληφθεί με όρους που εξασφαλίζουν κερδοφορία.

O κος Εξάρχου ανέφερε ότι ήδη καταγράφεται θετικό cash low και πως τόσο το ανεκτέλεστο της Ιntrakat όσο και το ανεκτέλεστο της Ακτωρ έχουν υγιή περιθώρια κέρδους.

ο κ. Εξάρχου αναφέρθηκε στο 2022, ως ένα έτος ορόσημο για την Intrakat, το οποίο σημαδεύτηκε από την είσοδο νέων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι οι νέοι βασικοί μέτοχοι και η Διοίκηση οραματίζονται την ανάδειξη της Intrakat σε μια σύγχρονη και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία και στην εδραίωσή της μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία θα δημιουργεί υπεραξία για όλους τους stakeholders σε κάθε έναν από τους τομείς της δραστηριότητάς της. Η Intrakat αντλώντας από τη δυναμική των βασικών μετόχων της, και με εφόδιά της, την εκτενή τεχνογνωσία, την πολυσχιδή δραστηριότητα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αλλάζει πλέον σελίδα, εισέρχεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης και διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα σε νευραλγικούς τομείς για τις εθνικές υποδομές και την οικονομία, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για τον ίδιο τον Όμιλο, την Ελλάδα και τους πολίτες της.

Στη συνέχεια, ο κ. Εξάρχου ανέλυσε την στρατηγική της εταιρίας, η οποία εστιάζει σε 5 βασικούς πυλώνες: κατασκευές, περιβάλλον, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, καθώς και αξιοποίηση ακινήτων. Η στρατηγική της Intrakat, μέσω της ενίσχυσης της δραστηριότητας στους τομείς των ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων και της ενέργειας, στοχεύει στην παραγωγή σταθερών ταμειακών ροών ως αντισταθμιστικό μέτρο στο ανεκτέλεστο, που σήμερα διαμορφώνεται μεν σε ιστορικό υψηλό, αλλά όπως είπε ο κ. Εξάρχου είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, θα βρεθεί ξανά σε χαμηλά επίπεδα, όπως ήταν και πριν από 10 χρόνια περίπου. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής, στις αρχές του 2023, η Intrakat προχώρησε σε σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις όπως η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €100 εκατ. και η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., εδραιώνοντας έτσι την θέση της ως ένας εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων στην Ελλάδα.

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, κ. Περικλής Λόντος πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε αρχικά στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022, τα οποία επηρεάστηκαν από εξωγενείς παράγοντες όπως οι σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες αλλά και από το κόστος επιτάχυνσης έργων, αλλά και από την αύξηση των διοικητικών εξόδων για την προετοιμασία της συμμετοχής της Intrakat στους διαγωνισμούς των έργων που προκηρύχθηκαν το 2022 και σε μελλοντικούς διαγωνισμούς καθώς και από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα και προβλέψεις απομείωσης, που συνολικά συμπίεσαν τα λειτουργικά αποτελέσματα της χρήσης.

Παρόλα αυτά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση της τάξης του 4,9% και ανήλθε σε €225,4 εκατ. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ύψος των €18,2 εκατ., ενισχυμένα κατά 17,0%. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες €4,4 εκατ. έναντι ζημιών €5,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημίες €2,7 εκατ. από ζημίες €2,9 εκατ. το 2021. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €23,1 εκατ. από ζημίες €21,5 εκατ. το 2021.

Ειδική μνεία έγινε από τον κ. Λόντο στην βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που καταγράφηκε κατά το β’ εξάμηνο της χρήσης 2022, όπου και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η σημαντική αυτή βελτίωση και η επιστροφή στην κερδοφορία σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καταδεικνύει ότι το 2024 η Intrakat μπορεί να καταγράψει θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα και με τους στόχους που έχει θέσει η Διοίκηση.

Συνεχίζοντας ο κ Λόντος παρουσίασε τις σημαντικές εξελίξεις σε κάθε έναν από τους κλάδους δραστηριότητας της Intrakat.

Κατασκευές

Με εφόδιό της την εκτενή κατασκευαστική τεχνογνωσία, η Intrakat στοχεύει να εκμεταλλευτεί το πλαίσιο στήριξης και να αυξήσει το μερίδιό της στα δημόσια έργα υποδομών, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με έργα υψηλού περιθωρίου κέρδους.

 • Τα προς εκτέλεση έργα στις 31/12/2022 ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των €1,32 δις.
 • Από την 01/01/2023 μέχρι σήμερα τα νέα έργα που έχουν υπογραφεί ανήλθαν σε €364,7 εκατ., με τα σημαντικότερα εξ αυτών:
 • ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Πύλος, αναλογούντος προϋπολογισμού €95,6 εκατ.
 • ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ, αναλογούντος προϋπολογισμού €47,2 εκατ.
 • Marina Tower Hellenikon, αναλογούντος προϋπολογισμός €140 εκατ.

ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεις

Η Εταιρεία επιδιώκει την διεύρυνση της συμμετοχής της σε έργα ΣΔΙΤ και στοχεύει να συμμετάσχει σε πολλούς από τους διαγωνισμούς που αναμένεται να προκηρυχθούν στο μέλλον. Παράλληλα, διαθέτει σταθερή παρουσία της στους ήδη ενεργούς διαγωνισμούς, που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Intrakat:

 • Ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο ΣΔΙΤ «Εστίες Πανεπιστήμιου Κρήτης», προϋπολογισμού €205,9 εκατ.
 • Συμμετέχει ως Ένωση Προσώπων, η οποία υπέβαλε μοναδική προσφορά για το έργο ΣΔΙΤ «Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Υποδομών».
 • Συμμετέχει στον διαγωνισμό παραχώρησης για την απόκτηση μετοχών του «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.».
 • Έχει υποβάλει επίσημο αίτημα στο ΤΑΙΠΕΔ για την έγκριση της προσχώρησής της σε ήδη προεπιλεγμένο σχήμα (BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO), για την «Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού».

Ενέργεια

Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, το οποίο αποτελείται σήμερα από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος άνω του 1,8GW (0,9GW αιολικά πάρκα + 0,9GW φωτοβολταϊκά πάρκα) και έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7GW.

Σημειώνεται ότι εντός του 2022, αποκτήθηκε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων 520 MW και τέθηκε σε λειτουργία αιολικό πάρκο στο Φραγκάκι της Άνδρου, δυναμικότητας 15MW με εκτιμώμενη ετήσια συνεισφορά σε επίπεδο EBITDA ύψους €4,5 εκατ.

Επιπλέον, αιολικό πάρκο στο Καστρί Ευβοίας δυναμικότητας 5ΜW αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του Σεπτεμβρίου 2023 και αιολικά πάρκα ισχύος 110MW με εξασφαλισμένη τιμή πώλησης πρόκειται να κατασκευαστούν την περίοδο 2023-2025. Τέλος, συμμετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες για εξασφάλιση κεφαλαιακής & λειτουργικής ενίσχυσης για σταθμούς αποθήκευσης.

Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ για την πλήρη ανάπτυξη 100 MW αιολικών πάρκων.

Real Estate

Η Εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση με τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στους τομείς των τουριστικών υποδομών σε high-end προορισμούς, γραφείων και άλλων εμπορικών χώρων:

 • Xenodocheio Milοs 5* & estiatorio Milos, Αθήνα – σε πλήρη λειτουργία
 • Ippokratous Offices, Αθήνα – ολοκλήρωση ανακατασκευής 9-όροφου κτιρίου σε σύγχρονα πράσινα γραφεία, συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ.
 • Απόκτηση μέσω θυγατρικής, 4 οικοπέδων στην Άνω Μερά Μυκόνου για την ανάπτυξη κατοικιών προσωπικού 250 κλινών.
 • Αποκτήθηκε ξενοδοχειακό κατάλυμα 17 δωματίων στην Χώρα Μυκόνου με σκοπό την ανακαίνιση του και την μετατροπή του σε luxury boutique hotel, έναντι €10,6εκ.

Την παρουσίαση ολοκλήρωσε ο κ. Εξάρχου, σχολιάζοντας τις προοπτικές της χρήσης 2023, οι οποίες διαφαίνονται θετικές λόγω μιας σειράς παραγόντων όπως:

 • Τα προς εκτέλεση έργα του Ομίλου, τα οποία στις 31/12/2022 διαμορφώθηκαν στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των €1,32 δις έναντι €1,1 δις στις 31/12/2021. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ανεκτέλεστο είναι κερδοφόρο καθώς επίσης και ότι μέσω της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ διασφαλίζεται ότι ο Όμιλος διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτησή του.
 • Το θετικό αποτέλεσμα του Β’ εξαμήνου 2022, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί και στο 2023, λόγω της ενσωμάτωσης νέων έργων με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους καθώς και της υλοποίησης του ανεκτέλεστου, το οποίο εμφανίζεται ουσιωδώς κερδοφόρο, οδηγώντας τα αποτελέσματα της Intrakat για το έτος τουλάχιστον σε break even επίπεδο.
 • Τα νέα πολύ σημαντικά έργα που έχουν υπογραφεί όπως ενδεικτικά το ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Πύλος, το ΣΔΙΤ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Marina Tower Hellenikon. Παράλληλα, η Intrakat συμμετέχει σήμερα σε πλειάδα εμβληματικών αναπτυξιακών έργων εθνικής εμβέλειας αλλά και διεκδικεί δυναμικά το μερίδιο που της αναλογεί από τα έργα πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.
 • Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ, για το μέλλον της οποίας, όσον αφορά στην συγχώνευσή της με την Intrakat ή την συνέχιση της δραστηριότητάς ως ξεχωριστή νομική οντότητα, οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Οι μηχανισμοί αναθεώρησης των τιμών για τα δημόσια έργα, που έχουν ως σκοπό να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την πληθωριστική πίεση (ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία) και να βελτιωθούν τα περιθώρια κέρδους των τεχνικών έργων. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι κινήσεις αυτές Πολιτείας χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση καθώς, ενώ είναι σαφώς προς την σωστή κατεύθυνση, μέχρι στιγμής οι σημαντικές αυξήσεις δεν έχουν καλυφθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ