Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ποια είναι τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ποια είναι τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις

H χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων

Η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση στον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των τιμολογίων. Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρίας συμβούλων Nepa Economic Consulting, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μια «ψηφιακή γέφυρα» μεταξύ εταιρειών, αλλά και μεταξύ εταιρειών και κράτους, ενώ προσφέρει επιπλέον σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω αδειοδοτημένου παρόχου:

-Η έκδοση από τις φορολογικές αρχές πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού μειώνεται από τα πέντε στα τρία χρόνια για τον εκδότη παραστατικών πωλήσεων.

-Ο λήπτης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μειώνει την έκδοση πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού από πέντε (5) σε τέσσερα (4) χρόνια.

-Η αγορά λογισμικού και εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως μέσα στη φορολογική χρήση, προσαυξημένη κατά 100%.

-Οι επιχειρηματικές δαπάνες για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αναγνωρίζονται κατά το πρώτο έτος προσαυξημένες κατά 100%.

-Σημαντική μείωση στο χρόνο, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρων για όσους ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, από ενενήντα σε σαράντα πέντε ημέρες.

Οι επιχειρήσεις σε διοικητικό πλαίσιο, όπως επισημαίνει η Nepa Economic Consulting, κερδίζουν:

-Αυτοματοποίηση της τιμολόγησης και αποστολή των παραστατικών τους μέσα από ασφαλή πρωτόκολλα στους συναλλασσόμενους και στην πλατφόρμα myDATA.

-Αντί της αδόμητης διαδικασίας ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιβεβαίωση της παραλαβής και την αποδοχή παραστατικών, επιτρέπεται μέσα από ισχυρά διαδικτυακά εργαλεία η μαζική επεξεργασία και ο έλεγχός τους, ελαχιστοποιώντας χρόνο, κόστος και πιθανότητες ανθρώπινου λάθους, μέσω εγγυημένης παράδοσης και απόδειξης ανάγνωσης των απεσταλμένων παραστατικών.

-Το κόστος της αποστολής ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου ανέρχεται έως και στα 0,10 ευρώ ανά ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο είναι σαφώς φθηνότερο έως και 60% σε σχέση με το κόστος αγοράς χαρτιού, φακέλων και ταχυδρόμησής τους.

-Αρχειοθέτηση των παραστατικών σε cloud μέγιστης ασφαλείας.

-Πλήρης ψηφιοποιημένη λιανική πώληση χωρίς φορολογικό μηχανισμό, χωρίς ‘Ζ'.

Με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν εντάχθηκαν στις καταληκτικές ημερομηνίες με το Ν. 4701/2022, να προχωρήσουν στην υπαγωγή τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση έως την 30η Ιουνίου 2023. Όπως επισημαίνεται, η χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και να επωφεληθούν από σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ