MIG: Εγκρίθηκε η ανταλλαγή των μετοχών της Attica Group με ομόλογα 443,8 εκατ. ευρώ

MIG: Εγκρίθηκε η ανταλλαγή των μετοχών της Attica Group με ομόλογα 443,8 εκατ. ευρώ

Tο πράσινο φως για την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Strix Holdings για την ανταλλαγή των μετοχών της Attica Συμμετοχών, που ελέγχει με ομόλογα ονομαστικής αξίας 443,8 εκατ. ευρώ, έδωσε το διοικητικό συμβούλιο της MIG.

Oπως ανακοινώθηκε «H «MIG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεδρίαση της 21.4.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποφάσισε ομόφωνα, επί τη βάσει έκθεσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους, την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και της «STRIX Holdings L.P.», η οποία μετά την από 13.4.2023 έγκριση της γνωστοποιηθείσας από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απόκτησης ελέγχου επί της Εταιρείας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέστη συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Η συναλλαγή συνίσταται αφενός στην ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA»), τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρεία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, με το σύνολο των ομολογιών:

α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της Εταιρίας και β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρείας συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκατ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της Εταιρείας δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.5.2022 και την 28.4.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.6.2023».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ