Άνοδο 6,7% σημείωσε ο τζίρος της ελληνικής βιομηχανίας τον Φεβρουάριο

Άνοδο 6,7% σημείωσε ο τζίρος της ελληνικής βιομηχανίας τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Άνοδο της τάξης του 6,7% σημείωσε ο τζίρος της ελληνικής βιομηχανίας κατά τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,7% έναντι αύξησης 34,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,8%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 29,4%, έναντι αύξησης 32,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση σε ετήσια βάση

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 22,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Αύξηση κατά 6,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας τροφίμων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 9,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

• Αύξηση κατά 4,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Εξωτερική αγορά

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 9,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 23,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

• Αύξηση κατά 9,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας τροφίμων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 27,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.

• Μείωση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Μηνιαία μεταβολή

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

• Αύξηση κατά 50,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

• Αύξηση κατά 3,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Αύξηση κατά 8,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

• Μείωση κατά 2,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ