Περισσότερα κονδύλια στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου

Περισσότερα κονδύλια στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου

Αναλυτικά πόσο αυξάνονται τα κονδύλια για το έτος 2020 

Αυξάνονται τα κονδύλια για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, τα κονδύλια για το έτος 2020 αυξάνονται:

- Για την φορολογική απαλλαγή, από 590.000.000 ευρώ σε 630.000.000 ευρώ.
- Για την επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης από 560.000.000 ευρώ σε 810.000.000 ευρώ.
Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του νόμου 4399/2016 επιμερίζεται ως εξής :
α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», 310.000.000 ευρώ.
β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», 20.000.000 ευρώ.
γ. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», 150.000.000 ευρώ.
δ. Για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», 150.000.000 ευρώ.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου
4399/2016 επιμερίζεται ως εξής :
α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», 210.000.000 ευρώ.
β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», 600.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ