Τρία επενδυτικά σχήματα για τα έργα στο Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής

Τρία επενδυτικά σχήματα για τα έργα στο Φράγμα Χαβρία Χαλκιδικής

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Α’ φάση του διαγωνισμού, για το έργο "Φράγμα Χάβρια Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης - Α' Φάσης" στη Χαλκιδική.

Στο διαγωνισμό προσήλθαν τρεις συμμετέχοντες:

1. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

2. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT - SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. - ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

3. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των συμμετεχόντων θα διενεργηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Το Φράγμα Χαβρία είναι ένα έργο που θα υλοποιηθεί με Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών:

· Του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).

· Των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ).

· Εξωτερικών δικτύων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 85.400.000 € χωρίς ΦΠΑ και η κατασκευαστική περίοδος του έργου εκτιμάται σε 3 χρόνια.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ