Ενίσχυση ΑΠΕ ζητούν 8 χώρες από την Κομισιόν

Ενίσχυση ΑΠΕ ζητούν 8 χώρες από την Κομισιόν

Την επιστολή συνυπογράφουν η Ελλάδα (δια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά), η Λιθουανία, η Αυστρία, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Ισπανία

Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 2 τρισ. ευρώ που απαιτούνται την επόμενη 30ετία για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 και να αναδειχθεί ο κλάδος σε βασικό μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας στην μετα-κορονοϊό εποχή ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κοινή επιστολή τους οι υπουργοί 8 χωρών-μελών της Ένωσης.

Η επιστολή εστάλη στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton και την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson από τον Λιθουανό υπουργό Ενέργειας, Zygimantas Valciunas. Την συνυπογράφουν η Ελλάδα (δια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά), η Λιθουανία, η Αυστρία, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Ισπανία.

«Είναι κρίσιμο να παραμείνουν βασικοί κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΑΠΕ στην Ευρώπη, τόσο για να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους, όσο και για να φέρουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη στους πολίτες μας. Αυτό στηρίζει επίσης την επιδίωξη της Ευρώπης να επιτύχει τεχνολογική ανεξαρτησία σε στρατηγικούς τομείς», αναφέρεται στην επιστολή. Επισημαίνεται ότι η ΕΕ είναι ήδη έδρα κατασκευαστικών εταιρειών διεθνούς εμβελείας στον κλάδο των ΑΠΕ και κατέχει το 40% όλων των πατεντών στον κλάδο.

Στην αιολική ενέργεια, πέραν των χερσαίων αιολικών, η ΕΕ καλείται να αναπτύξει θαλάσσια αιολικά πάρκα (με έμφαση στις πλωτές πλατφόρμες) και δημιουργώντας συνέργειες με άλλες μορφές θαλάσσιας ενέργειας. Στην ηλιακή ενέργεια, οι υπουργοί προτρέπουν την ΕΕ να δώσει έμφαση σε κυκλικές λύσεις και αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως καινοτόμα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σταθμών και θερμικής ενέργειας σε βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής, τεχνολογίες που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση της γης και τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που επιτρέπουν την μέγιστη αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπογράφοντες ζητούν μεταξύ άλλων από την Κομισιόν να χορηγηθεί στους κλάδους ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το InvestEU, το Connecting Europe Facility (CEF), τα πράσινα ομόλογα, το Ταμεία για την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης -ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- και για τους υπό σύσταση μηχανισμούς ανάκαμψης από τον Covid-19 και να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να ενθαρρύνεται η δημόσια στήριξη σε αυτές τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ