Επιπλέον 29 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα: «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Επιπλέον 29 επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα: «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.616.880,04 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, η 11η τροποποίηση της απόφασης ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 29 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 4.022.436,55 ευρώ. Με την τροποποίηση της απόφασης, τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 355.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.616.880,04 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ