Άγονος ο διαγωνισμός για το Ξενία Κύθνου

Άγονος ο διαγωνισμός για το Ξενία Κύθνου

Tο ΤΑΙΠΕΔ είχε δεχθεί μία δεσμευτική οικονομική προσφορά από το επενδυτικό σχήμα «AMALIA DEVELOP & INVEST UG»

Άγονο κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ τον διαγωνισμό για το ακίνητο «Ξενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου», καθώς η δεσμευτική οικονομική προσφορά που είχε υποβληθεί ήταν κατώτερη του εύρους αποτίμησης του ακινήτου.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ είχε δεχθεί μία δεσμευτική οικονομική προσφορά από το επενδυτικό σχήμα «AMALIA DEVELOP & INVEST UG» για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επιφανείας του ακινήτου «Ξενία και Ιαματική Πηγή Κύθνου» για 99 έτη. Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, το Ταμείο ζήτησε την υποβολή βελτιωτικής προσφοράς, ωστόσο ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δεν ανταποκρίθηκε και, ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.